Список
наукових та навчально-методичних праць

Лоїка Василя Богдановича

опублікованих у 2013 році

 

 

з/п

 

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

 1.  

Технічне забезпечення проведення аварійно-рятувальних робіт при ДТП з автомобільним транспортом

Друк.

XI Міжнародна науково-практична конференція «Пожежна безпека та аварійно-рятувальна справа: стан, проблеми і перспективи» м. Київ, 25-26 вересня 2013 року  С.

2

Ковальчук В.М.

 

Вогнезахисні покриття на основі наповнених карборансилоксанів

Друк.

XI Міжнародна науково-практична конференція «Пожежна безпека та аварійно-рятувальна справа: стан, проблеми і перспективи» м. Київ, 25-26 вересня 2013 року  С.

2

Шерстенюк Н.Л.

 1.  

3-D тренажер як проект підготовки рятувальника-пожежника

Друк.

Вісник «ЛДУБЖД». – Л., 2013. - №7C. 147-155. Фахове видання.

8

Штайн Б.В.,

Дубасюк В.С.

 1.  

Методи та способи вогнезахисту будівельних елементів з деревини

Друк.

Пожежна безпека: Зб. наук. пр. – Л., 2013. – №22 C. 128-135. Фахове видання.

7

Ковальчук В.М.

 1.  

До питання розробки сучасної системи пожежної сигналізації на радіаційно-небезпечних об’єктах

Друк.

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми технічних та соціально-гуманітарних наук у забезпеченні діяльності служби цивільного захисту» м. Чекаси, 4-5 квітня 2013 року  - С. 56-57.

2

Чалий Д.О.,

Ковальчук В.М.,

Шпотюк М.В.

Формирование переходного слоя в процессе нагревания

  

Друк.

Обеспечение безопасности та жизнедеятельности: Проблемы и перспективы C. 116-116. г. Минск Беларусь. 4-5 апреля 2013 года

2

Шерстенюк Н.Л.

 1.  

Вогнебіостійкі  покриття для целюлозовмісних матеріалів

Друк.

Міжнародна науково-практична конференція курсантів і студентів «Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності» 2013 р. м. Львів

С. 13-14.

2

Воробей Д.М.

 1.  

Вогнезахист будівельних конструкцій вогнезахисними речовинами на основі наповнених поліалюмосилоксанів

Друк.

Міжнародна науково-практична конференція курсантів і студентів «Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності» 2013 р. м. Львів

С. 30-31.

2

Кузака В.В.

 1.  

Типи радіаційних аварій

Друк.

Міжнародна науково-практична конференція курсантів і студентів «Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності» 2013 р. м. Львів

С. 101-102.

2

Шерстенюк Н.Л.

 1.  

Контроль і захист від небезпечних радіаційних чинників під час проведення аварійно рятувальних робіт

Друк.

 

Міжнародна  науково-практична

Конференція «Проблеми та перспективи розвитку охорони праці»

2013 р. м. Львів С. 120-122.

2

Шерстенюк Н.Л.

 1.  

Аналіз сучасних захисних властивостей матеріалів від іонізуючого випромінювання

Друк.

Міжнародна  науково-практична

Конференція «Проблеми та перспективи розвитку охорони праці»

2013 р. м. Львів С. 120-122.

2

Шерстенюк Н.Л.

 1.  

Розроблення моделі теплопровідності захисного покриття для будівельних конструкцій

Друк.

Всеукраїнська науково-практична конференція курсантів та студентів«Теорія і практика ліквідації надзвичайних ситуацій» 2013 р. м. Львів С. 144-146

3

Гут О.В.

 

 1.  

Аналіз сучасних захисних матеріалів  від іонізуючого випромінювання

Друк.

Всеукраїнська науково-практична конференція курсантів та студентів«Теорія і практика ліквідації надзвичайних ситуацій» 2013 р. м. Львів С. 69-70

2

Шерстенюк Н.Л.

 1.  

Новий підхід до вирішення проблем при гасіння торф’яних пожеж

 

Друк.

Всеукраїнська науково-практична конференція курсантів та студентів«Теорія і практика ліквідації надзвичайних ситуацій» 2013 р. м. Львів С. 116-118

3

Шерстенюк Н.Л.

 1.  

Розрахунок концентраційних меж поширення полум’я в газах які виділяються при пожежі внаслідок термодеструкції горючої кабельної ізоляції

Друк.

Всеукраїнська науково-практична конференція курсантів та студентів«Теорія і практика ліквідації надзвичайних ситуацій» 2013 р. м. Львів С. 76-78

3

Воробей Д.М.