Форма додатку 11

 

СПИСОК

наукових праць

Пархоменка Руслана Володимировича

за 2013 рік

 

з/п

Назва

Характер

роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

І. Наукові роботи

1.

Математическое планирование эксперимента для подбора состава огнезащитных композиционных покрытий

Друк.

Чрезвычайные ситуации: теория и практика: материалы Междунар. науч.-практ. конф. курсантов, студентов и слушателей, редкол.: И.И. Суторьма (науч. ред.) [и др.]. – Гомель: ГГТУ им. П. О. Сухого, 2013. – С. 108-109.

2

Яковчук Р.С.

2.

Кордиеритсодержащие композиционные защитные покрытия для бетона

Друк.

Обеспечение безопасности жизнедеятельности: проблемы и перспективы: сб. материалов VІІ междунар. науч. – практ. конференции курсантов (студентов), слушателей магистратуры и адъюнктов (аспирантов). – В 2-х ч. Ч.1. – Минск: КИИ, 2013. – С. 119-120.

2

Сташко Н.П.,

Яковчук Р.С.

3.

Температуровогнезахисне покриття

Патент

Патент України на корисну модель № 79962, зареєстров. в Державному реєстрі патентів України 13.05.2013 р.

5

Яковчук Р.С.,

Гивлюд М.М.

 

4.

Вогнезахисна здатність наповнених силіційорганічних покриттів для бетону

Друк.

Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів: ЛДУ БЖД, УрНДІПБ МНС України, 2013. – № 22. – С.

Фахове видання.

7

Яковчук Р.С.,

Гивлюд М.М.,

Сташко Н.П.

5.

Атмосферо-вогнезахисні покриття для бетону

Друк.

Фахове видання. Міжнародна науково-практична конференція, м. Ярослав, Республіка Польща

7

Яковчук Р.С.,

Гивлюд М.М.,

Сташко Н.П.

6.

Експериментальне визначення ефективності вогнезахисних речовин для бетону

Друк.

15 Всеукраїнська науково-практична конференція рятувальників, на базі Міжнародного виставкового центру в рамках XII Міжнародного виставкового форуму «Технології захисту-2013»

2

Яковчук Р.С.

7.

Розроблення складів атмосферо-вогнезахисних покриттів для бетону

Друк.

ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Пожежна безпека та аварійно-рятувальна справа: стан, проблеми і перспективи» («Пожежна безпека – 2013»)

 

2

Гивлюд М.М.,

Яковчук Р.С.

8.

Аналіз механізмів поетапної організації бетонів

Друк.

Ресурсоекономічні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: Зб. наук. праць. – Рівне: НУ ВГтаП, 2013. – Вип. 25. – С. 76 – 84.

Фахове видання.

8

Коробко О.О.,

Суханов В.Г.,

Вировой В.М.

9.

Решение задач энергосбережения за счет учета условий эксплуатации материалов

Друк.

Енергоефективні технології в міському будівництві та господарстві: зб. матеріалів наук. – практ. конференції. – Одеса, ОДАБА, 2013. – С. 157 – 161.

4

Хоменко А.А.,

Выровой В.Н.,

Макарова С.С.

10.

Розкриття особливостей інтумесцентної технології атмосферо-вогнезахисних покриттів для будівельних виробів на основі бетону

Друк.

Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів: ЛДУ БЖД, УрНДІПБ МНС України, 2013. – № 23. – С. 172 – 176.

Фахове видання.

6

Пархоменко Р.В.,

Гивлюд М.М.,

Брайченко С.П.

11.

Строительные изделия и конструкции как открытые сложные самоорганизующиеся системы

Друк.

Механика разрушения бетона, железобетона и других строительных материалов: сб. материалов VІІ междунар. науч. – практ. конференции. – Воронеж: 2013.

Міжнародна стаття.

9

Вировой В.М.,

Коробко О.А.,

Суханов В.Г.