Список
наукових та навчально-методичних праць

Сукач Роман Юрійович

за 2013 р.

№ з/п

Назва

Харак-тер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

І. Наукові роботи 

1.

Один із шляхів вирішення екологічних проблем у галузі охорони атмосферного повітря. Фахове видання.

Друк.

Всеукраїнський науково-технічний журнал Промислова гідравліка і пневматика”., Вінниця: Вінницький державний аграрний університет – 2012. – №3 (37). – С. 3-6.

3

Батлук В.А.

Параняк Н.М.

 

2.

Використання сухого сховища для зберігання відпрацьованого ядерного палива на Запорізькій АЕС. Фахове видання.

Друк.

“Науковий вісник НЛТУ України” збірник науково-технічних праць., Львів: Національний лісотехнічний університет України – 2013. - № 23.1. – С.104-110.

6

Тарнавський А.Б.

Сукач Ю.Г.

Колісник М.Я.

3.

Один из путей решения проблемы устранения промышленной опасности, создаваемой мелкодисперсной пылью.

Друк.

Научно-производственный периодический журнал “Наука в Центральной России”, Тамбов: ГНУ ВНИИТиН Россельхозакадемии – 2013. – С. 61-67.

6

Батлук В.А.

Параняк Н.М.

4.

Организация управления силами гражданской защиты.

Друк.

Материалы Международной научно-практической конференции. Чрезвычайные ситуации : теория, практика, инновации. - Гомель: Государственное учреждение образования “Гомельский инженерный институт”, - 2013. - С. 439-440.

1

Колиснык М.Я.

5.

Схема обращения с отработанным ядерным топливом на АЭС Украины.

Друк.

Сборник материалов VІI международной научно-практической конференции курсантов, студентов и слушателей магистратуры и адъюнктов (аспирантов) “Обеспечение безопасности жизнедеятельности: проблемы и перспективы”. В двух частях. Часть 1, - Минск : Государственное учреждение образования “Командно-инженерный институт”, - 2013. – С 237-238.

1

Колиснык М.Я.

6.

Гермооболонка – один із фізичних бар’єрів на шляху розповсюдження радіоактивних речовин на АЕС з водо-водяними енергетичними реакторами.

Друк.

Матеріали науково-практичної конференції курсантів та студентів “Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності”, - Львів: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, - 2013. – С 118.

1

Колісник М.Я.

.

7.

Система професійної підготовки та післядипломної освіти осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту.

Друк.

Матеріали науково-практичної конференції курсантів та студентів “Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності”, - Львів: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, - 2013. – С 72.

1

Близнюк Г.В.

8.

Чинники небезпеки робочих місць на АЕС України.

Друк.

Збірник тез І міжнародної науково-практичної конференції курсантів, студентів, аспірантів та ад’юнктів “Проблеми та перспективи розвитку охорони праці”. В рамках Всесвітнього дня охорони праціЗапобігання професійним захворюванням. - Львів : Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, - 2013. – С. 5-6.

1

Близнюк Г.В.

9.

Вимоги до вступного інструктажу на АЕС України.

Друк.

Збірник тез І міжнародної науково-практичної конференції курсантів, студентів, аспірантів та ад’юнктів “Проблеми та перспективи розвитку охорони праці”. В рамках Всесвітнього дня охорони праціЗапобігання професійним захворюванням. - Львів : Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, - 2013. – С. 118-119.

1

Черніченко О.Б.

10.

Охорона праці у вугільній промисловості.

Друк.

Збірник тез І міжнародної науково-практичної конференції курсантів, студентів, аспірантів та ад’юнктів “Проблеми та перспективи розвитку охорони праці”. В рамках Всесвітнього дня охорони праціЗапобігання професійним захворюванням. - Львів : Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, - 2013. – С. 26-27.

1

Карплюк І.Д.

11.

Професійні захворювання на виробництві

Друк.

Збірник тез І міжнародної науково-практичної конференції курсантів, студентів, аспірантів та ад’юнктів “Проблеми та перспективи розвитку охорони праці”. В рамках Всесвітнього дня охорони праціЗапобігання професійним захворюванням. - Львів : Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, - 2013. – С. 202-203.

1

Яслик І.М.

12.

Організаційні заходи по забезпеченню радіаційної безпеки на АЕС.

Друк.

Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів та студентів “Теорія і практика ліквідації надзвичайних ситуацій” – Львів. : ЛДУ БЖД, 2013. – С. 11-13.

2

Близнюк Г.В.

13.

Особливості гасіння пожеж на АЕС в умовах підвищеного іонізуючого випромінення.

Друк.

Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів та студентів “Теорія і практика ліквідації надзвичайних ситуацій” – Львів. : ЛДУ БЖД, 2013. – С. 114-116.

2

Черніченко О.Б.

14.

Аналіз підготовки газодимозахисників ДСНС України в тепло та димокамері.

Фахове видання.

Друк.

“Пожежна безпека” збірник наукових праць., Львів : Львівський державний університет безпеки життєдіяльності – 2013. - № 23. – С. 112-116.

5

Лущ В.І.

Лазаренко О.В.

Наливайко М.А.