п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

1.

Пожежна тактика. Практикум. Видання ІІ.

Друк

Пожежна тактика: Практикум. Вид. 2-ге. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2013. – 416 с.

Рекомендовано МОН України Гриф №1/11-3431 від 18.02.2013

416

Р.В. Пархоменко

Б.В. Болібрух

2.

Are the Temperature Sensors Based on Chalcogenide Glass Possible?

Друк

Solid State Phenomena Vol. 200 (2013) pp 316-320 Trans Tech Publications, Switzerland

5

M. Shpotyuk

O. Shpotyuk

M. Iovu

A. Kozdras

S. Ubizskii

3.

Ефективність застосування автоматичних систем пожежогасіння для ліквідації пожеж об’ємним способом в приміщеннях.

Друк

Міжнародна науково-практична конференція курсантів і студентів «Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності». – Л., 2013. – С.91-92.

 

2

О.М. Степанюк

4.

До питання розробки сучасної системи пожежної сигналізації на радіаційно-небезпечних об’єктах.

Друк

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми технічних та соціально-гуманітарних наук у забезпеченні діяльності служби цивільного захисту». – Ч., 2013. – С.56-57.

 

2

В.Б. Лоїк

В.М. Ковальчук

М.В. Шпотюк

5.

Технологии ликвидации разливов нефтепродуктов.

Друк

Международная научно-практическая конференция курсантов, слушателей магистратуры и адъюнктов «Обеспечение безопасности жизнедеятельности: Проблемы и перспективы». М., 2013. – С.137.

1

В.М. Ковальчук

Ю.Б. Денькович

6.

Моделювання та оптимізація характеристик оптоелектронного сенсора температури для роботи в умовах підвищеної радіації.

Друк

Щорічна відкрита науково-технічна конференція інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки «Проблеми електроніки та інфокомунікаійних систем». Л., 2013. – С.88.

1

С.Б. Убізський

М.В. Шпотюк

7.

Характеристики волоконно-оптичного сенсора температури теплового пожежного сповіщувача для роботи в умовах підвищеного рівня іонізуючого випромінювання.

Друк

Науковий вісник Українського НДІЦЗ. К., 2013. – С.203-211.

9

С.Б. Убізський

М.В. Шпотюк

8.

Аналіз ефективності застосування установки

«підшарового» гасіння при ліквідації пожежі

в резервуарі з нафтопродуктами

Друк

«Теорія і практика ліквідації надзвичайних ситуацій» Л., 2013. – С.105-106.

2

О.М. Степанюк

9.

Сhalcogenide glasses as sensing material for the radiation resistant fiber-optical temperature sensor of the fire alerter

Друк

ABSTRACTS of International Conference «Functional Materials» ICFM 2013. – С. 356

1

Chalyy D.O.

Ubizskii S.В.

Shpotyuk M.V.