СПИСОК

наукових праць

Мельник (Філяк) Оксани Степанівни

опублікованих у 2013 році

 

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1.

Протекторна роль іонів феруму в рослин Brassica juncea L. за дії плюмбум ацетату

Стаття

друк.

Біологічні студії. 2013. - Том 7, №3 – С. 169-178.

Фах. видання

10

О.І.Пацула, О.Р.Гаранджа, І.М.Микієвич

2.

Проблеми техногенно-забруднених територій нафтовидобувної промисловості західної України та шляхи їх подолання

Тези

друк.

Матеріали 15 Всеукраїнської науково-практичної конференції рятувальників «Технології захисту 2013».  Київ, 2013. – С. 291-292.

2

Керівництво науковими роботами курсантів та студентів

3.

Проблеми впливу нафтовтового забруднення Долинського району Івано-Франківської області на навколишнє середовище та шляхи їх подолання

Тези

друк.

Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції курсантів і студентів «Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності». – Львів: ЛДУБЖД, 2013. - С. 116.

 

Кецмур М.І.

4.

Способи утилізації молочної сироватки

Тези

друк.

Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції курсантів і студентів «Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності». – Львів: ЛДУБЖД, 2013. - С. 117.

 

Кінчеші К.А.

5.

Проблеми канцерогенної дії нітрозосполук

Тези

друк.

Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції курсантів і студентів «Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності». – Львів: ЛДУБЖД, 2013. - С. 134.

 

Федів І.С.

Навчально-методичні праці

6.

Біологія. Методичні вказівки та завдання до виконання лабораторних робіт курсантами та студентами І курсу за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

Друк.

Львів: ЛДУБЖД, 2013.

 

35

 

7.

Основи екологічної токсикології. Методичні рекомендації до проведення семінарських занять для курсантів та студентів за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

Друк.

Львів: ЛДУБЖД, 2013.

24