СПИСОК

наукових праць

Гринчишин Наталії Миколаївни

опублікованих у 2013 році

 

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1.

Економіка природокористування у схемах і таблицях

Навч. посібник

Львів : ЛДУ БЖД, 2013. –172с.

172

2.

Роль екологічних податків у підвищенні рівня екологічної безпеки держави

Стаття

друк.

Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності: Збірник наукових праць. – Львів: ЛДУ БЖД, 2013. – №7. – С.177–182. Фах. видання

6

Петрова М.А,

Мартин О.М.

 

3.

Кінетика поглинання нафтопродуктів поверхневим шаром сірого та бурого лісового грунту

Стаття

друк.

Вісник Львівського національного аграрного університету: Агрономія. – 2013, № 17. – С. 83-88.

Фах. видання

6

Бабаджанова О.Ф.,

Лагуш Н.І.

4.

Небезпека розвитку і поширення повеней

Стаття

друк.

Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць.
– Львів, 2013. – Вип. 23.0
8. –  С 90-96.  Фах. видання

7

Бабаджанова О.Ф.,

Сукач Ю.Г.

5.

Сучасні системи захисту від повеней

 

Тези

друк.

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми технічних та соціально-гуманітарних наук у забезпеченні діяльності служби цивільного захисту». – Черкаси, 2013. –  С. 136-139

4

Бабаджанова О.Ф.,

Сукач Ю.Г.

6.

Необхідність розробки технологій очищення ґрунтів, забруднених нафтопродуктами

Тези

друк.

Матеріали 15 Всеукраїнської науково-практичної конференції рятувальників «Технології захисту 2013». –  Київ, 2013. – С. 100-101

3

Бабаджанова О.Ф.

7.

Актуальность проблемы востановления почв, загрязненных нефтепродуктами

 

Тези

друк.

Сборник тезисов докладов Международной научно-практической конференции «Инновационные технологии защиты от чрезвычайных ситуаций». – Минск: КИИ, 2013. – С.184

1

Бабаджанова О.Ф.

8.

Комплексный подход управления рисками наводнений

 

Тези

друк.

Сборник тезисов докладов Международной научно-практической конференции «Инновационные технологии защиты от чрезвычайных ситуаций». – Минск: КИИ, 2013. – С. 245

 

1

Бабаджанова О.Ф.,

Сукач Ю.Г.

9.

Міграційні процеси нафтопродуктів у ґрунті під час аварійних виливів

 

Тези

друк.

Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції  «Проблеми цивільного захисту: управління, попередження, аварійно-рятувальні та спеціальні роботи». – Харків, НУЦЗУ, 2013. – С. 89-90.

2

Бабаджанова О.Ф.

10.

Основні аспекти екологічної безпеки при виробництві цементу

Тези

друк.

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції  «Прикладні аспекти техногенно-екологічної безпеки». – Харків, НУЦЗУ, 2013. – С. 142-143.

2

 

Керівництво науковими роботами курсантів та студентів

11.

Опасность наводнений в басейне рек Львовской области

Тези

друк.

Сборник материалов VIІ международной научно-практической конференции курсантов, слушателей  магистратуры и адъюнктов «Обеспечение безопасности жизнедеятельности: проблемы и перспективы» – г. Минск, Беларусь, 2013. – С. 248-249.

2

Соседко Е.С., Бабаджанова О.Ф.

12.

Забруднення Рb і Сd грунту території, прилеглої до звалища твердих побутових відходів  

 

Тези

друк.

 

Збірник тез доповідей підсумкової науково-практичної конференції ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студенських наукових робіт за галуззю науки «Екологія та екологічна безпека». – Донецьк: ДонНТУ, 2013 - С. 20.

1

Іванець Х.Р.

13.

Еколого-економічні переваги виготовлення цементу сухим методом на прикладі ВАТ «Подільський цемент»

Тези

друк.

Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції курсантів і студентів «Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності».  – Львів: ЛДУБЖД, 2013. – С. 127.

1

Савіцька І.О.

14.

Екологічна небезпека забруднення важкими металами грунтів при виробництві цементу

 

Тези

друк.

Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції курсантів і студентів «Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності». – Львів: ЛДУБЖД, 2013. - С. 106.

1

Бойчук Х.М.

15.

Забруднення Рb і Сd ґрунту території, прилеглої до звалища твердих побутових відходів  

 

Тези

друк.

Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції курсантів і студентів «Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності». – Львів: ЛДУБЖД, 2013. – С. 112.

1

Іванець Х.Р.

16.

Роль екологічного податку в забезпеченні екологічної безпеки суспільства

 

Тези

друк.

 Збірник тез міжвузівської науково-практичної конференції курсантів та студентів «Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій” – Львів: ЛДУ БЖД, 2013. – С. 181-182.

2

Кровіцька М.В.

17.

Економічні переваги виробництва цементу сухим методом

 

Тези

друк.

Збірник тез міжвузівської науково-практичної конференції курсантів та студентів «Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій” – Львів: ЛДУ БЖД, 2013. – С. 224-225.

2

Савіцька І.О.

Навчально-методичні праці

18.

Економіка природокористування. Методичні вказівки до  практичних і семінарських занять з дисципліни «Економіка природокористування» для курсантів і студентів IV курсу напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

Друк.

Львів: ЛДУБЖД, 2013.

63

 

19.

Екологія. Методичні вказівки до семінарських занять і самостійної роботи з дисципліни «Екологія» для курсантів і студентів І-го курсу напрямів підготовки 6.170203 «Пожежна безпека», 6.170202 «Охорона праці», 6.170201 «Цивільний захист»

 

Друк.

Львів: ЛДУБЖД, 2013.

22

 

20.

Екологія. Методичні вказівки до семінарських занять і самостійної роботи з дисципліни «Екологія» для курсантів і студентів І-го курсу напрямів підготовки 6.030103 «Практична психологія», 6.120203 «Філологія», 6.130102 «Соціальна робота», 6.070101 «Транспортні технології», 6.170103 «Управління інформаційною безпекою»

 

Друк.

Львів: ЛДУБЖД, 2013.

22

 

21.

Заповідна справа. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Заповідна справа» для курсантів і студентів IІ курсу напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

 

Друк.

Львів: ЛДУБЖД, 2013.

53