СПИСОК

наукових праць

Петрової Маріанни Анатоліївни

опублікованих у 2013 році

 

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1.

Роль екологічних податків у підвищенні рівня екологічної безпеки держави

Стаття

друк.

Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності: Збірник наукових праць. – Львів: ЛДУ БЖД, 2013. – №7. – С.177–182.

Фах. видання

4

Гринчишин Н.М.,

Мартин О.

2.

Вплив кобальту та мангану на адсорбцію радіонуклідів модифікованими глинистими сорбентами

Стаття

друк.

Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2013, 6 – С.2427.

Фах. видання

4

Мовчан І.О.

3.

Динамічні характеристики побутових фільтрів для очищення питної води

Стаття

друк.

Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності: Збірник наукових праць. – Львів: ЛДУ БЖД, 2013. – №8. (у друці).

Фах. видання

5

Фартушняк К.А.

4.

Використання природних глинистих мінералів для реабілітації водних об'єктів

Тези

друк.

Матеріали 15 Всеукраїнської науково-практичної конференції рятувальників «Технології захисту 2013». –  Київ, 2013. – С. 317–318.

2

Авдєєва Х.І., Петрушка І.М.

 

5.

Напрямки підвищення екологічної безпеки термічної утилізації твердих побутових відходів

Тези

друк.

IV Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю. Збірник наукових статей. – Вінниця: ДІЛО, 2013. – С. 481 – 483.

3

Войтович М.О.

6.

Протифільтраційні екрани для сховищ радіоактивних відходів

Тези

друк.

IV Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю. Збірник наукових статей. – Вінниця: ДІЛО, 2013. – С. 478 – 480.

3

Плахотнікова М.О.

7.

Оцінка стану атмосферного повітря на модельній ділянці автодороги Київ–Чоп

Тези

друк.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Прикладні аспекти техногенно-екологічної безпеки», 2013. – Харків: НУЦЗУ. – С. 146–147.

 

 

2

Ногачевський О.М.

Керівництво науковими роботами курсантів та студентів

8.

Уявімо майбутнє, якого ми хочемо

Стаття

друк.

Zrownowazony rozwojDebiut naukowy 2012. Wydawnictwo Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w Raciborzu. 2013. – P. 294-298.

5

М. Плахотнікова

9.

Сталий екологічний розвиток в Україні

Стаття

друк.

Zrownowazony rozwojDebiut naukowy 2012. Wydawnictwo Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w Raciborzu. 2013. – P. 368-371.

4

М. Войтович

10.

Поліпшення якості питної води фільтраційним методом – один з аспектів сталого розвитку

Стаття

друк.

Zrownowazony rozwojDebiut naukowy 2012. Wydawnictwo Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w Raciborzu. 2013. – P. 344-350.

7

К. Фартушняк

11.

Зниження екологічних ризиків впливу викидів автотранспорту

Стаття

друк.

Zrownowazony rozwojDebiut naukowy 2012. Wydawnictwo Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w Raciborzu. 2013. – P. 351-360.

10

О. Ногачевський

12.

Шляхи зменшення екологічної небезпеки автотранспорту

 

Тези

друк.

Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції курсантів і студентів «Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності».  – Львів: ЛДУБЖД, 2013. – С. 121.

1

Ногачевський О.М.

13.

Аналіз методів поводження з радіоактивними відходами

Тези

друк.

Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції курсантів і студентів «Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності».  – Львів: ЛДУБЖД, 2013. – С. 124.

1

Плахотнікова М.О.

14.

Термічна утилізація твердих побутових відходів

 

Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції курсантів і студентів «Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності».  – Львів: ЛДУБЖД, 2013. – С. 109.

 

 

 

М. Войтович

Навчально-методичні праці

15.

Методичні вказівки до виконання дипломних робіт бакалавра для курсантів і студентів напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природо­користування"

Друк.

Львів: ЛДУБЖД, 2013.

45

Петрова М.А., Степова К.В., Юрим М.Ф

16.

Методичні вказівки до виконання дипломних робіт спеціаліста для курсантів і студентів напря­му підготовки 7.04010601 "Екологія та охорона навко­лишнього середовища "

Друк.

Львів: ЛДУБЖД, 2013.

47

Петрова М.А., Степова К.В., Юрим М.Ф

17.

Нормування антропогенного навантаження на природне середовище. Методичні вказівки до практичних і семінарських занять з дисципліни «Нормування антропогенного навантаження на природне середовище» для курсантів і студентів напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" 

Друк.

Львів: ЛДУБЖД, 2013.

 

Хромяк У.В.