Список
наукових та навчально-методичних праць

Дробіт Ірини Михайлівни

за 2013 р.

 

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

 

І. Наукові роботи

 

1.                    

Ефективність використання автентичних Веб-ресурсів у підготовці перекладачів

 

Електр. видання

Інформаційні технології і засоби навчання. − Том 35. − № 3. – 2013. Електронне наукове фахове видання.

 

 

5

Рак Н.В.

2.                    

Огляд матеріалів вітчизняних конференцій та семінарів з теорії і практики перекладу

 

Друк.

 

Науковий вісник Східноєвропейського університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. Мовознавство. − №17 (266). – 2013. – С. 206-210. Фахове видання.

 

 

5

Б.І. Шуневич,

Рак Н.В.

3.                    

Використання навчальних текстів для формування іншомовної професійної комунікативної компетенції студентів

 

Друк.

Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць. – Львів : Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2012. – Вип. 6. – Частина 2. – С.116-121. Фахове видання.

5

Рак Н.В.

4.                    

Впровадження автентичних Веб-ресурсів у навчальний процес підготовки перекладачів

 

 

 

Друк.

 

Тези доповідей VII Міжнародної конференції «Стратегія якості у промисловості і освіті» (3 травня − 7 червня 2013 р., Варна, Болгарія) : Матеріали у 3-х томах. – Том ІІІ. – Дніпропетровськ-Варна, 2013. – С.465-468.  

4

 

 

Доцент кафедри іноземних мов та технічного перекладу                                            Дробіт І.М.