Список
наукових та навчально-методичних праць

Шуневича Богдана Івановича

за 2013 р.

 

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

 

І. Наукові роботи

 

1.                    

Дистанційне навчання дисциплін економічного спрямування у вищих навчальних закладах України

 

Друк.

Вісник ЛДУ БЖД. – Ч. ІІ. – 2012. - № 6. С. 155-160. Фахове видання

 

 

6

Свірська О.

2.                    

Перспективи укладання словників на кафедрах перекладу вищих навчальних закладів України

 

 

Друк.

Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика: матеріали доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 квітня 2013 р. / За заг. ред. А. Гудманяна, С. Сидоренка. – К.: Аграр Медіа Груп, 2013. – С. 435-439.    

 

 

5

3.                    

Комп’ютерний «Англійсько-український словник пожежно-технічних термінів»

 

Друк.

Сучасні проблеми розбудови Збройних сил України: Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів, студентів, 26 квітня 2013 р. – К.: ВІКНУ, 2013. – С. 308.

1

Рак Н.

4.                    

Шляхи популяризації дистанційного навчання в Україні

 

Друк.

Стратегия качества в промышленности и образовании: Cборник материалов  IX Международной конференции / В 3 томах, 31 мая-7 июня 2013 г. - Варна, Болгария. - Том 3. C. 432-434.

3

Довбуш О., Гаврилюк А.

5.                    

Огляд матеріалів вітчизняних конференцій і семінарів з теорії і практики перекладу

 

Друк.

Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Л. Українки. Серія: Філологічні науки. – Луцьк: Ви-дво СНУ. – 2013. – № 17 (266). – С. 206-210. Фахове видання

5

Дробіт І., Рак Н. 

6.                    

Популяризація дистанційного навчання в освітніх закладах України

Друк.

Вісник ЛДУ БЖД. – 2013. – № 7. С. 299-303. Фахове видання

5

-

7.                    

Інтернет-конференції: їх види, переваги і недоліки

Друк.

Дистанційна освіта України – 2013: Міжнародна науково-практична конференція, Харківський національний автомобільно-дорожний університет, 25-27 листопада 2013 р. – Х.: ХНАДУ, 2013. – С. 242-245

4

-

8.                    

З досвіду укладання словників на практичних заняттях з дисципліни «Комп’ютерна лексикографія»

Друк.

Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України: Науково-практична конференція, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, 15 листопада 2013 р. – Хмельницьк, 2013. – С. 29-31.

3

-

9.                   

Сучасні можливості дистанційного спілкування

Друк.

Педагогічна освіта і наука в умовах класичного університету: традиції, проблеми, перспективи: у 3-х томах. Т2. Теорія і практика педагогічної науки та освіти: досвід, інноватика, прогнозування: Зб. Наук. Пр. / За ред. М. Євтуха, Д. Герцюка, К. Шмида. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. - С. 140-146.   

7

-

10.               

З досвіду організації семінару з теорії і практики перекладу

 

 

Електронний ресурс

Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації: Матеріали Міжнародної наукової Інтернет-конференції, Івано-Франківськ, Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, 13 березня-13 квітня 2013 р. – С. 263-267.

5

-