СПИСОК

наукових праць доцента кафедри термодинаміки і фізики

кандидата фізико-математичних наук, доцента

Балицької Валентини Олексіївної,

 опублікованих у 2013 році

 

№ п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

І. Наукові роботи

1.

Stretched exponential parametrization of in-situ photodarkening kinetics in amorphous As-Se films.

друк.

Journal of  Non-Crystalline Solids. – ELSEVIER,  2013. – Vol. 377. – P. 182-185.

4/50%

V.O. Balitska,

M.S. Iovu,

O.I. Shpotyuk.

 

 

2.

On the kinetics description of below-Tg structural relaxation in network glass formers.

друк.

Solid State Phenomena. – Trans. Tech. Publications, Switzerland, 2013. – Vol. 200. – P. 162-167.

6/40%

V. Balitska,

R. Golovchak,

O. Shpotyuk.

 

 

3.

Зміна міцнісних властивостей водневих балонів на енергоблоках електростанцій за тривалої експлуатації.

друк.

Пожежна безпека, Збірник наукових праць. – Львів: ЛДУБЖД,  2013. – №23. – С.18-26.

7/40%

О.І. Балицький,

М.М. Семерак,

В.О. Балицька,

А.В. Субота,

Я. Еліашю

О.Б. Вус.

4.

Wplyw cieczy smarujaco-chlodzacych na process wiercenia stali wysokoazotowej.

 

друк.

Szkola obrobki skrawaniem. Obrobka materialow trudnoobrabialnych.

Pod redakcija P. Twardowskiego. Wydawnictwo Politechniki Pozananskiej.  S. 287-294.

8/20%

Alexander Balitskii,

Maria Hawrilyuk,

Jacek Eliasz,

Walentyna Balitska,

Wiktor Kowalenko.

5.

Wplyw cieczy smarujaco-chlodzacych na process wiercenia stali wysokoazotowej.

 

друк.

VII Konferencja Szkoly Obrobki Skrawaniem.

 Miesiecznik Naukowo-Techniczny “ Mechanik”.

Mierzecin, Poland.

S. 712.

1/20%

Alexander Balitskii,

Maria Hawrilyuk,

Jacek Eliasz,

Walentyna Balitska,

Wiktor Kowalenko.

6.

Kinetics Complexity in Physical Ageing of Chalcogenide Glassy Semiconductors.

друк.

Book of Abstracts of 6th Chaotic Modeling and Simulation International Conference.

11-14 June 2013.

Yeditepe University. Istambul, Turkey.

P. 16-17.

2/25%

V. Balitska,

O. Shpotyuk

R. Golovchak,

A. Kozdras.

 

7.

Observation of Chaotic Behaviour in Physical Ageing of Chalcogenide Glasses.

друк.

Book of Abstracts of 6th Chaotic Modeling and Simulation International Conference.

11-14 June 2013.

Yeditepe University. Istambul, Turkey.

P. 124.

1/20%

Oleh I. Shpotyuk

Avadis S. Hacenlyan,

Roman  Golovchak,

Yani  Skarlatos ,

Valentina  Balitska,

Ilnkur Kusbeyzi Aybar,

Andzej Kozdras,

Orhan Ozdur Aybar.

8.

Below-Tg structural relaxation in network glass-formers: nonlinear time series analysis of chaotic behavior  in glassy

As-Se.

друк.

Book of Abstracts of 7th International Discussion Meeting on Relaxations in Complex Systems. New results, Directions and Opportunities.

Universitat Politecnica de catalunya. Barcelona, Catalonia, Spain.

21-26 July 2013. P. 101.

1/20%

Shpotyuk Oleh,

Hacenlyan Avadis S.,

 Golovchak  Roman,

Skarlatos Yani ,

Balitska Valentina ,

Kusbeyzi Aybar Ilnkur,

Kozdras  Andzej,

Aybar  Orhan Ozdur.

9.

Specificity of photoinduced kinetics in amorphous chalcogenides.

 

друк.

Abstract book of VII International Conference “Actual problems of semiconductor physics”.

Drohobych, Ukraine.

June25-28 2013. P. 145-146.

2/40%

V. Balitska,

O. Shpotyuk,

M. Shpotyuk.

 

10.

On the analytical paramertization of photoinduced darkening in amorphous chalcogenide films.

друк.

Матеріали XVI Міжнародної конференції «Фізика і технологія тонких плівок та наносистем».

Івано-Франківськ, Україна.

20-25 травня 2013 р. С. 334.

1/50%

V. Balitska,

O. Shpotyuk.

 

11.

Thermodegradation kinetics in monolithized spinel ceramics.

друк.

Proceedings of VI International Conference “Physics of Disordered Systems”.

Lviv, Ukraine.

October 14-16, 2013.

P.54.

1/20%

Klym H.,

Balitska V.,

Brunner M.,

Shpotyuk O.,

Hadzaman I.

12.

Sigmoid tendencies in the kinetics of natural physical ageing in As10Se90 glass.

друк.

Proceedings of VI International Conference “Physics of Disordered Systems”.

Lviv, Ukraine.

October 14-16, 2013.

P.103.

1/40%

Balitska V.O.,

Golovchak R.Ya.,

Shpotyuk O.I.

13.

Structure and conditions for forming amorphous films of the GaSb-Ge systems.

друк.

Proceedings of VI International Conference “Physics of Disordered Systems”.

Lviv, Ukraine.

October 14-16, 2013.

P.79.

1/30%

Lutsyk N.Yu.,

Balitska V.O.,

Mykolaychuk O.G.

14.

Особливості кінетики фото потемніння в тонких плівках системи As100-xSex.

друк.

Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності: Зб.наук.праць міжнар. наук.-практ.конф. курс.і студ. – Л.: ЛДУ БЖД, 2013. – С.170-171.

2/70%

Кобилкін Д,С.,

Балицька В.О.

 

15.

Виконання тестових завдань до лабораторних робіт як засіб поглибленого вивчення фізики.

 

друк.

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми технічних та соціально-гуманітарних наук у забезпеченні діяльності служби цивільного захисту».

Черкаси, Україна.

4-5 квітня 2013 р.

С. 130-132.

 

3/50%

Ярицька Л.І., Балицька В.О.

 

16.

Підвищення ефективностіі вивчення фізики за виконання розрахунково-графічної роботи.

друк.

Збірник наукових праць «Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики». Випуск ХІ. Том 2.

Кривий Ріг, видавничий відділ КМІ, 2013. С. 14-19.

6/50%

В.О. Балицька,

Л.І.  Ярицька.

17.

Підвищення ефективностіі вивчення фізики за виконання розрахунково-графічної роботи.

друк.

Сертифікат №1 учасника ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики», 11-12 квітня 2013 року.

Кривий Ріг,Україна.

6/50%

В.О. Балицька

18.

Визначення температурних режимів під костюмного простору

друк.

Рецензія на статтю,підготовлену до друку у збірнику наукових праць «Пожежна безпека»

 

В.О. Балицька,

 

19.

“Quantum-chemical modeling of the quantitative parameters that determinated the fire safety of the    aniline bond state with copper (II) chrodide”

друк.

Рецензія на статтю,підготовлену до друку у збірнику наукових праць «Пожежна безпека»

 

В.О. Балицька,

 

П. Основні навчально-методичні роботи.

1.

Фізика. Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. Навчальний посібник. Рекомендовано МОН України (лист №1.4/18-Г-106 від 10.01.2009) . Перевидання.

друк.

Навчальний посібник. – Львів: ЛДУ  БЖД, 2013. –  252 с.

252/50%

В.О. Балицька,

Л.І. Ярицька.