СПИСОК

наукових праць опублікованих у 2013 році

професором кафедри термодинаміки і фізики

Лозинським Романом Яковичем

 

№ п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

І. Наукові роботи

1.        

Експериментальне визначення втрат тепла в навколишнє середовище водогрійними котлами

друк.

Тезисы докладов 9-й Международной научно-практической конференции «Угольная теплоэнергетика: проблемы реабилитации и развития». – Алушта, 2013. – С.90-92.

3

Мисак Й.С.,

Павліш А.М., Мартиняк М.А., Лозинський Р.Я.

2.        

Визначення температурних режимів під костюмного простору теплозахисного одягу пожежника під час гасіння пожеж в закритих приміщеннях

друк.

Пожежна безпека, Збірник наукових праць. – Львів: ЛДУБЖД,  2013. – №22. – С.24-31.

8

Болібрух Б.В.,

Штайн Б.В.,

Лозинський Р.Я.,

Лин А.С.,

Васютяк А.О.

3.        

Термодинаміка та теплові процеси при зварюванні

друк.

Рецензія на контрольні завдання пакету ККР для студентів ОКР «бакалавр» напряму підготовки 6.050504 «Зварювання» у НУ «Львівська політехніка»

1

Р.Я.Лозинський

4.        

Теплотехніка

друк.

Рецензія на контрольні завдання пакету ККР для студентів ОКР «бакалавр» напряму підготовки 6.051701 «Харчова технологія та інженерія» у НУ «Львівська політехніка»

1

Р.Я.Лозинський

5.        

Основи теплотехніки

друк.

Рецензія на контрольні завдання пакету ККР для студентів ОКР «бакалавр» напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» у НУ «Львівська політехніка»

1

Р.Я.Лозинський

6.        

Теоретичні основи теплотехніки

друк.

Рецензія на контрольні завдання пакету ККР для студентів ОКР «бакалавр» напряму підготовки 6.050501 «Прикладна механіка», 6.050502 «Інженерна механіка», 6.050503 «Машинобудування» у НУ «Львівська політехніка»

1

Р.Я.Лозинський

7.        

Захист від корозії та консервація теплових електростанцій

друк.

Рецензія на контрольні завдання пакету ККР для студентів спеціальності 8.05060103 «Теплові електричні станції» у НУ «Львівська політехніка»

1

Р.Я.Лозинський

8.        

Захист від корозії та консервація теплових електростанцій

друк.

Рецензія на контрольні завдання пакету ККР для студентів спеціальності 8.05060101 «Теплоенергетика» у НУ «Львівська політехніка»

1

Р.Я.Лозинський

9.        

Конструкції, компоновки та режими потужних котлоагрегатів

друк.

Рецензія на контрольні завдання пакету ККР для студентів спеціальності 7.05060103 «Теплові електричні станції» у НУ «Львівська політехніка»

1

Р.Я.Лозинський