СПИСОК

наукових праць доцента кафедри термодинаміки і фізики

кандидата фізико-математичних наук, доцента

Ярицької Лідії Ігорівни,

опублікованих у 2013 році

 

№ п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

І. Наукові роботи

1.

Виконання тестових завдань до лабораторних робіт як засіб поглибленого вивчення фізики

друк.

Актуальні проблеми технічних та соціально-гуманітарних наук у забезпеченні діяльності служби цивільного захисту: Матеріали Mіжнародної науково-практичної конференції. – Черкаси: АПБ, 2013. – Ч.ІІ. – С.130-132.

3/50%

Л.І.Ярицька, В.О.Балицька

2.

Trapping centers in CdI2 crystals doped with PbI2

друк.

Фізика і технологія тонких плівок та наносистем: Матеріали XIV Міжнародної конференції. – Ів.-Франківськ: ПрикНУ, 2013.

4/35%

O.V.Galchynsky, N.V.Gloskovska, L.I.Yarytska

3.

Підвищення ефективності вивчення фізики за виконання розрахунково-графічної роботи

друк.

Збірник наукових праць «Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики». Випуск ХІ. Том 2.

Кривий Ріг, видавничий відділ КМІ, 2013. С. 14-19.

6/50%

В.О.Балицька, Л.І.Ярицька

4.

Сенсор високоенергетичних випромінювань

друк.

Актуальні проблеми технічних та соціально-гуманітарних наук у забезпеченні діяльності служби цивільного захисту: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.  – Черкаси: АПБ, 2013. – Ч.ІІ. – С.134-136.

3/50%

Л.І.Ярицька, І.М.Матвіїшин

5.

Іонізуюче випромінювання та способи його реєстрації

друк.

Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності: Зб.наук.праць міжнар.наук.-практ.конф.курс. і студ. – Л.: ЛДУ БЖД, 2013. – с.174

1/70%

О.Б.Куровський, Л.І.Ярицька

6.

Influence of ammonia adsorption on electrical and photoelectrical properties of the porous silicon-silicon structures

друк.

Actual problems of semiconductor physics: Abstract book of VIII International school-conference. – Drohobych, 2013. – P.99-100.

2/25%

I.B.Olenych, L.S.Monastyrskii, O.I.Aksimentyeva L.I.Yarytska, V.Yu.Menshykh

7.

Підвищення ефективності вивчення фізики за виконання розрахунково-графічної роботи.

друк.

Сертифікат №1 учасника ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики», 11-12 квітня 2013 року.

Кривий Ріг,Україна.

6/50%

В.О. Балицька,

Л.І.  Ярицька.

8.

Extrinsic Luminescence Centers in CdI2 Crystals Doped with PbI2 (10-4 to 1 mol %)

друк.

Inorganic Materials, 2013, Vol.49, No.2, pp.214-218.

5/20%

I.M.Bolesta,

N.V.Gloskovskaya,

M.R.Panasyuk,

I.N.Rovetskii,

L.I.Yaritskaya

9.

Модифікація електричних властивостей поруватого кремнію при адсорбції молекул NO2

друк.

Програма і матеріали «V Міжнародної науково-практичної конференції «Електроніка та інформаційні технології». – Чинадієво, 2013. – С.182-184.

3/25%

І.Оленич,

Л.Монастирський,

О.Аксімєнтьєва,

Л.Ярицька

10.

Recombination nature of the trapping centers in CdI2- PbI2 crystal system

друк.

Abstract book of VIII International school-conference «Actual problems of semiconductor physics». – Drohobych, 2013. – P.127.

1/50%

O.V.Galchynsky,

N.V.Gloskovska,

L.I.Yarytska

11.

Примесные центры люминесценции в кристаллах CdI2 а ктивированных  PbI2 (10-4–1 мол.%)

друк.

Неорганические материалы. – 2013, том49, №2. – с.211-216.

6/20%

И.М.Болеста,

Н.В.Глосковская,

М.Р.Панасюк,

И.Н.Ровецкий,

Л.И.Ярицкая

П. Основні навчально-методичні роботи.

1.

Фізика. Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. Навчальний посібник. Рекомендовано МОН України (лист №1.4/18-Г-106 від 10.01.2009) . Перевидання.

друк.

Навчальний посібник. – Львів: ЛДУ  БЖД, 2013. –  252 с.

252/50%

В.О. Балицька,

Л.І. Ярицька.