ФОРМА ДОДАТКУ 11
 
 
Список
наукових та навчально-методичних праць

Мартин Ольга Максимівна

за 2014 р.

 

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

І. Наукові роботи

 

1.                   

Святкування ювілею Миколи Лисенка 1942 року в окупованому Львові

Стаття

Музика. – 2014. – № 1. – С.4-5

2 с.

Пахолко С.В.

2.                   

Увіковічення Українських Січових Стрільців та воїнів Української Галицької Армії у творчому доробку Льва Лепкого

Тези конфе-ренції

Лев Лепкий в історії української культури: матеріали конференції / Бережанський краєзнавчий музей, Обласний комунальний музей Богдана Лепкого. Бережани, 2014. – С. 53-57

4 с.

Пахолко С.В.

3.                   

Ґенеза творення Організації Українських Націоналістів (назва, емблема, текст та мелодія гімну, прапор)

Тези конфе-ренції

ОУН в контексті українського національно-визвольного руху ХХ століття. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – Бережани, 2014. – С. 9-15

7 с.

Пахолко С.В.

4.                   

Фалеристична пам’ятка з нагоди святкування 10-ліття Музичного  Товариства «Брідський Боян» у  1935 році

Тези конфе-ренції

Брідщина – край на межі Галичини й Волині. Випуск 7. Матеріали восьмої краєзнавчої конференції, присвяченої Міжнародному дню музеїв, 23 травня 2014 року. – Броди: Просвіта, 2014. – С. 92-93

2 с.

Пахолко С.В.

5.                   

Використання екзаменаційних тестів та тестів на залишкові знання

Тези конфе-ренції

Інформація, комунікація, суспільство – 2014: матеріали 3-ї Міжнар. наук. Конференції ICS-2014. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2014. С. 90-91

2 с.

Завада О.П.

6.                   

До історії пам’ятника полеглим воїнам скульптора Г. Кузневича у польському місті Горинець

Стаття

Нумізматика і фалеристика. – 2014. – № 2. – С. 14-16

3 с.

Пахолко С.В.

7.                   

Пам’ятник вогнеборцю Гілярію Еліясевичу на Личаківському кладовищі

Стаття

Нумізматика і фалеристика. – 2014. – № 2. – С.23-24

2 с.

Пахолко С.В.

8.                   

Економічна безпека як фундаментальна основа національної безпеки

Тези конфе-ренції

Актуальні проблеми розвитку менеджменту, обліку та аудиту: Збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 9-10 травня 2014 р.). У 3-х частинах. – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2014. – Ч. 3. – С.115-117.

3 с.

9.                   

Забезпечення пожежної безпеки у суспільстві: фінансово-економічні аспекти

Тези конфе-ренції

Економічні та соціальні інновації як фактор розвитку економіки : Матеріали ХІХ наук.-практ. конф. (29-30 трав. 2014 р.). – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – С. 174-176

 

Завада О.П.

10.               

Пожежна безпека як система: теоретичні та практичні аспекти аналізу

Тези конфе-ренції

Сучасні тенденції в економіці та управлінні: новий погляд: збірник матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Донецьк, 13-14 червня 2014 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. У 2-х частинах. – Донецьк: ГО «СІЕУ», 2014. – Ч. 1. – С. 59-62

4 с.

11.               

Суть економічної безпеки: теоретичні підходи

Тези конфе-ренції

Зовнішні та внутрішні фактори впливу на розвиток міжнародних економічних відносин: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 4-5 липня 2014 року) / ГО «Львівська економічна фундація» У 3-х частинах. – Львів: ЛЕФ, 2014. – Ч. 1. – С. 27-29

3 с.

12.               

Фалеристичні пам’ятки тріумфу та забуття Григорія Кузневича (1871-1948)

Стаття

Нумізматика і фалеристика. – 2014. – № 3. – С.26-28

2 с.

Пахолко С.В.

13.               

Класифікація відзнак УСС

 

Тези конфе-ренції

Українське Січове Стрілецтво як оборонний форпост української державності. Матеріали науково-теоретичної конференції. Бережани, 8 серпня 2014 р. / Обласний комунальний музей Богдана Лепкого в м. Бережани. – Бережани, 2014. – С.51-57

7 с.

Пахолко С.В.

14.               

Історії конфіскації пам’ятної шевченківської медалі «Січова пам’ятка» у 1907 році

 

Тези конфе-ренції

Бережанська гімназія: сторінки історії. Матеріали П Міжнародної наукової конференції, Бережани 18 вересня 2014 р. / Бережанський краєзнавчий музей. – Бережани, 2014. – С.92-93

2 с.

Пахолко С.В.

15.               

Вшанування пам’яті Т.Г.Шевченка 8-11 березня 1914 року у Тернополі

 

Тези конфе-ренції

Бережанська гімназія: сторінки історії. Матеріали П Міжнародної наукової конференції, Бережани 18 вересня 2014 р. / Бережанський краєзнавчий музей. – Бережани, 2014. – С.103-104

2 с.

Проців М.

16.               

Безпека як соціальне явище : сучасна парадигма

Тези конфе-ренції

Матеріали 16 Всеукраїнської наук.-практ. конф. рятувальників. – К. : ІДУЦЗ, 2014. – С.187-189

3 с.

17.               

Безпека життєдіяльності як соціальний феномен

Тези конфе-ренції

Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності: Зб. тез доповідей Між нар. наук.-практ. конф. молодих вчених : ад’юнктів, аспірантів, курсантів і студентів. – Л.: ЛДУ БЖД,2014. – С. 89-90

2 с.

Бурмич М.О.

18.               

Безпека життєдіяльності в контексті сталого розвитку

Тези конфе-ренції

Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій: Зб. тез всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених : ад’юнктів, аспірантів, курсантів і студентів. – Л.: ЛДУ БЖД,2014. – С. 203-204

2 с.

Сіденко В.В.

19.               

Тіньова економіка як реальна загроза економічній системі України

Тези конфе-ренції

Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій: Зб. тез всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених : ад’юнктів, аспірантів, курсантів і студентів. – Л.: ЛДУ БЖД,2014. – С. 179-180

2 с.

Данилів О.Б.

20.               

Пожежна безпека як складна соціосистема: структура та чинники

Тези конфе-ренції Тези конфе-ренції

Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій: Зб. тез всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених : ад’юнктів, аспірантів, курсантів і студентів. – Л.: ЛДУ БЖД,2014. – С. 168-169

2 с.

Бурмич М.О.

21.               

Інформаційна безпека як складова національної безпеки України

 

Тези конфе-ренції

Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій: Зб. тез всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених : ад’юнктів, аспірантів, курсантів і студентів. – Л.: ЛДУ БЖД,2014. – С. 95-96

2 с.

Гекманюк Р.В.

22.               

Пожежна безпека як складова національної безпеки України та її суть

 

Тези конфе-ренції

Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій: Зб. тез всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених : ад’юнктів, аспірантів, курсантів і студентів. – Л.: ЛДУ БЖД,2014. – С. 107-108

2 с.

Драч К.Л.

23.               

Демографічна безпека як складова національної безпеки України

 

Тези конфе-ренції

Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій: Зб. тез всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених : ад’юнктів, аспірантів, курсантів і студентів. – Л.: ЛДУ БЖД,2014. – С. 153-154

2 с.

Панасюк А.В.

24.               

Экономические аспекты безопасности жизнедеятельности в контексте обеспечения пожарной безопасности

Тезисы конфе-ренции

Обеспечение безопасности жизнедеятельности : проблемы и перспективы : сб. материалов VШ межд. науч.-практ. конф. Молодых ученых : курсантов (студентов), слушателей магистратуры и адъюнктов (аспирантов) : В 2-х ч. Ч. 2. – Минск : КИИ, 2014. – С.153-154

2 с.

Охримец А.Д.

25.               

Вплив процесів соціалізації на перехідні мікроекономічні системи

Наукова стаття

Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.11. – С. 199-205

7 с.

Башнянин Г.І., Гончарук Л.Я., Москва М.Г.