Додаток № 19

до наказу МНС України

04.02.0454

 

Список

наукових та навчально-методичних праць

Харчука Андрія Івановича

за 2014р.

 

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

І. Наукові роботи

 

1.                    

Психологические аспекты роботы в чрезвычайных ситуациях

 

Друк.

Сборник VIII международной научно-практической конференции молодых ученых

курсантов (студентов), слушателей магистратуры

и адъюнктов (аспирантов) «Обеспечение безопасности

жизнедеятельности: проблемы и перспективы». Минск.

2014. – Ч. 2. – С. 117-118.

2 с.

Шевченко И.

 

2.                    

Шляхи удосконалення навчання населення правилам пожежної безпеки

Друк.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції рятувальників. XIII Міжнародний виставковий форум «Технології захисту/ПожТех – 2014». Київ. 2014. – С.306-307.

2

Міллер О.В.

3.                    

Шляхи оптимізації системи державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки

Друк.

Пожежна безпека : Збірник наукових праць ЛДУБЖД. Львів. 2014. – № 25

Фахове видання.

5

Міллер О. В., Половко А. П., Артеменко В. В.