СПИСОК

наукових праць

Гринчишин Наталії Миколаївни

опублікованих у 2014 році

 

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

Вертикальна міграція дизельного палива в грунтах різного типу

 

Наукова стаття

Вісник Львівського національного аграрного університету:        агрономія. – Львів: ЛНАУ, 2014. – № 18. –   С. 35–40. 

Фах. видання

6

Бабаджанова О.Ф.,

Лагуш Н.І.

2.

Фітотоксичність нафтозабруднених грунтів на прикладі крес-салату (Lepidium sativum L.)

Наукова стаття

Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць.
– Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.10. –  С. 81-86. Фах. видання

 

6

Бабаджанова О.Ф.,

Соседко К.С.

3.

Вертикальна міграція дизельного палива в грунтах

Тези доповіді

Надзвичайні ситуації: безпека та захист: матеріали IV Міжнародна науково-практичної конференції. – Черкаси: ЧІПБ, 2014. – С.242–243.

2

Бабаджанова О.Ф.

4.

Роль сорбційних властивостей ґрунтів при ліквідації аварійних виливів нафти і нафтопродуктів

Тези доповіді

Проблеми цивільного захисту: управління, попередження, аварійно-рятувальні та спеціальні роботи: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції .- Харків: НУЦЗУ, 2014.- С.97-99.

3

Бабаджанова О.Ф.

5.

Кинетика миграции дизельного топлива в разных типах почв

Тези доповіді

Чрезвычайные ситуации: теория, практика, инновации: материалы  Междунар. науч.-практ. конф. – Гомель: ГГТУ им. П.О.Сухого, 2014. – С.51-52.

2

Бабаджанова О.Ф.

Керівництво науковими роботами курсантів і студентів

6.

Екологічна безпека експлуатації нафтотрубопроводів

 

Тези доповіді

Екологічна безпека держави: тези доповідей Всеукраїнської науково-

практичної конференції молодих учених та студентів. – К.:

НАУ, 2014. – С. 11.

 

 

1

Кінчеші О.А.

7.

Управління якістю навколишнього середовища в зоні діяльності гірничовидобувних підприємств Львівщини

 

Тези доповіді

Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій: збірник тез всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених: адюнктів, аспірантів. – Львів: ЛДУ БЖД, 2014. - С. 34-35.

2

Кровіцька М.В.

8.

Управління антро-погенним впливом у Карпатському біосфер-ному заповіднику

 

Тези доповіді

Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій: збірник тез всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених: адюнктів, аспірантів. – Львів: ЛДУ БЖД, 2014. - С. 64-65.

2

Пальчук І.В.

9.

Роль економічного механізму в управлінні природокористуванням

 

Тези доповіді

Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій: збірник тез всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених: адюнктів, аспірантів. – Львів: ЛДУ БЖД, 2014. - С. 201-202.

2

Петрова Г .Р.

10.

 Управління охороною довкілля на об'єктах нафтогазового комплексу

 

Тези доповіді

Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій: збірник тез всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених: адюнктів, аспірантів. – Львів: ЛДУ БЖД, 2014. - С. 75-76.

2

Хомишин В.І.