СПИСОК

наукових праць

Карабина Василя Васильовича

опублікованих у 2014 р.

 

 

з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1.       

Поширення різних за рухомістю форм цинку у грунтах у зоні техногенезу сміттєзвалища

друк.

Наукові праці ДонНТУ. Серія гірничо-геологічна. – 2013. – № 2(19). – С. 3–9.

Фах. видання

7

Войціхов­ська А.С.,

Погребен­ник В.Д.

2.       

Експериментальні дослідження рухомих та кислото розчинних форм важких металів у грунтах у зоні впливу Львівського полігону твердих побутових відходів

друк.

Вісник ЧДТУ. – 2013. – № 1. – С. 96-99.

Фах. видання

4

Войціхов­ська А.С.,

Погребен­ник В.Д.

3.

Хімічний склад та екологічна характеристика поверхневих вод верхів’я  р. Західний Буг

друк.

Ресурси природних вод Карпатського регіону. Проблеми охорони та раціонального ико рис­тання / Матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції: збірник наукових статей. – Львів: ЛДЦНТІ, 2014. – С.14-15.

2

Войціхов­ська А.С.,

Мізерна Л.

Керівництво науковими роботами курсантів

4.

Вплив дільності УППГ-7  Комарнівського ЦВНГ філії ГПУ "Львівгазвидобування" на атмосферу

 

друк.

Проблеми та перс пек­тиви розвитку забезпе­чення безпеки життєдіяльності: Зб. тез доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, курсантів та студентів – Л.: ЛДУ БЖД, 2014. –  С. 151.

1

Місько І.Р.

 

4.

Оцінка впливу шахти ,,Червоноградська на стан довкілля

 

друк.

Проблеми та перс пек­тиви розвитку забезпе­чення безпеки життєдіяльності: Зб. тез доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, курсантів та студентів – Л.: ЛДУ БЖД, 2014. –  С. 152.

1

Равлик У.І.

 

5.

Перспективи розвитку екологічного туризму вздовж річки Дністер

 

друк.

Проблеми та перс пек­тиви розвитку забезпе­чення безпеки життєдіяльності: Зб. тез доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, курсантів та студентів – Л.: ЛДУ БЖД, 2014. –  С. 153.

1

Романишин Х., Масник Ю.