СПИСОК

наукових праць

Петрової Маріанни Анатоліївни

опублікованих у 2014 році

 

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1.

Очищення рідких радіоактивних відходів від цезію-137 із застосуванням глинистих сорбентів, модифікованих фероціанідами заліза та міді

Стаття

друк.

Екологічна безпека. – Кремечук: 2014. – №1 (17). – С.83–87.

Фах. видання

5

-

2.

Адсорбційне очищення мідевмісних стоків на бентоніті Язівського родовища сірки

 

Стаття

друк.

Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2014, 5 – С. 1115. Фах. видання

3

5

Войтович М.О.

3.

Адсорбційно-бар’єрні властивості бентоніту Язівського родовища як матеріалу протифільтраційних екранів

Стаття

друк.

Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2014, 5 – С. 3641. Фах. видання

4

6

Постнікова М.О., Степова К.В.

 

Сорбційне очищення мідевмісних стічних вод

бентонітовими глинами Язівського родовища сірки

 

Тези друк.

Екологія. Людина. Суспільство: ХVІІ Міжнародна  наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених, 21-23 травня 2014 р.: збірка тез доповідей. – Київ: НТУУ „КПІ”, 2014. – С. 81.

1

М. Войтович

 

Сорбційно-бар’єрні властивості природної

бентонітової глини Язівського родовища сірки

 

Тези друк.

Екологія. Людина. Суспільство: ХVІІ Міжнародна  наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених, 21-23 травня 2014 р.: збірка тез доповідей. – Київ: НТУУ „КПІ”, 2014. – С. 121.

1

М. Постнікова

Керівництво науковими роботами курсантів та студентів

4.

Зелена хімія в інтересах сталого розвиту

Стаття

друк.

Zrownowazony rozwojDebiut naukowy 2013. Wydawnictwo Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w Raciborzu. 2013. – P. 96-105.

5

В. Землякова