Список
наукових та навчально-методичних праць

Сукач Роман Юрійович

за 2014 р.

 № з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

І. Наукові роботи 

1.

Техногенна безпека АЕС.

Частина І.

Друк.

Техногенна безпека АЕС: Частина І. Навчальний посібник – Львів: Видавництво Растр-7, 2014. – 372 с.

ISBN 978-617-7045-39-6

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист №1/11-6587 від 05.05.2014)

372

Тарнавський А.Б.

Сукач Ю.Г.

2.

The mathematical model of material particle motion.

Друк.

ECONTECHMOD an international quarterly journal on economics in technology, new technologies and modelling processe, Lublin Rzeszow : Polish Academy of Sciences, University of Engineering and Economics in Rzeszow, Lviv Polytechnic National University, University of Life Sciences in Lublin – 2014. С. 3-6.

4

Batluk V. A.

3.

Подготовка специалистов МЧС Республики Беларусь для ликвидации аварий на Белорусской АЭС.

Друк.

Материалы Международной научно-практической конференции. Чрезвычайные ситуации : теория, практика, инновации. - Гомель: Государственное учреждение образования “Гомельский инженерный институт”, - 2014. - С. 412-413.

1

 

4.

Структура системы подготовки кадров в сфере гражданской защиты Украины.

Друк.

Материалы Международной научно-практической конференции. Чрезвычайные ситуации : теория, практика, инновации. - Гомель: Государственное учреждение образования “Гомельский инженерный институт”, - 2014. - С. 413-414.

1

 

5.

Организация ликвидации масштабной чрезвычайной ситуации на шахте имени А.Ф. Засядько.

Друк.

Сборник материалов VІІI международной научно-практической конференции курсантов, студентов и слушателей магистратуры и адъюнктов (аспирантов) “Обеспечение безопасности жизнедеятельности: проблемы и перспективы”. В двух частях. Часть 1, - Минск : Государственное учреждение образования “Командно-инженерный институт”, - 2014. – С. 207-208.

2

Черниченко А.Б.

6.

Система подготовки кадров в сфере гражданской защиты Украины.

Друк.

Материалы 3-й Международной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов “Проблемы техносферной безопасности-2014”. - Москва: ФГБОУ ВПО “Академия Государственной противопожарной службы МЧС России”, - 2014. – С. 350-351.

2

 

7.

Организация управления силами гражданской защиты Украины при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Друк.

Материалы ІІ научно-практической конференции курсантов и студентов “Стратегия “Казахстан-2050”: совершенствование системы защиты от чрезвычайных ситуаций, развития научных исследований в сфере безопасности и жизнедеятельности населения”. – Кокшетау: Кокшетауский технический институт, - 2014. – С. 241-246.

6

Черниченко А.Б.

8.

Підвищення рівня захищеності об’єктів хімічної промисловості, які використовують аміак.

Друк.

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції курсантів та студентів “Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності”, - Львів: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, - 2014. – С. 14-15.

1

Загалюк І.Д.

9.

Порядок проведення командно-штабних навчань органів управління цивільного захисту.

Друк.

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції курсантів та студентів “Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності”, - Львів: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, - 2014. – С. 123-124.

1

Шинкарчук С.С.

10.

Організація навчання осіб рядового і начальницького складу у системі післядипломної освіти.

Друк.

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції курсантів та студентів “Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності”, - Львів: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, - 2014. – С. 134-135.

1

Близнюк Г.В.

11.

Організація та порядок проведення занять з особовим складом газодимозахистної служби ДСНС України.

Друк.

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції курсантів та студентів “Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності”, - Львів: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, - 2014. – С. 136-137.

1

Черниченко О.Б

12.

Організація охорони праці на підприємстві ТОВ Галичина-Ласунка”.

Друк.

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції курсантів та студентів “Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності”, - Львів: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, - 2014. – С. 273-274.

1

Загалюк І.Д.

13.

Очистка повітря від пилу при роботі металообробного обладнання.

Друк.

Матеріали ХІХ міжнародної науково-технічної конференції “Гідроаеромеханіка в інженерній практиці”. – Кіровоград: Національний технічний університет України “КПІ”, - 2014. – С. 120-122.

2

Батлук В.А.

14.

Екологічні наслідки надзвичайної ситуації техногенного характеру на Фукусімі-І.

Друк.

Програма та сертифікат учасника І-шої Всеукраїнської науково-практичної конференції ад’юнктів, курсантів та студентів “Екологічні аспекти безпеки життєдіяльності.” - Львів : Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, - 2014.

 

Близнюк Г.В.

15.

Екологічні наслідки надзвичайної ситуації техногенного характеру на Чорнобильській АЕС.

Друк.

Програма та сертифікат учасника І-шої Всеукраїнської науково-практичної конференції ад’юнктів, курсантів та студентів “Екологічні аспекти безпеки життєдіяльності.” - Львів : Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, - 2014.

 

Яслик І.М.

16.

Екологічні наслідки фосфорної аварії під Ожидовом.

Друк.

Програма та сертифікат учасника І-шої Всеукраїнської науково-практичної конференції ад’юнктів, курсантів та студентів “Екологічні аспекти безпеки життєдіяльності.” - Львів : Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, - 2014.

 

Черниченко О.Б

17.

Расчет концентрационных границ распространения пламени в газах выделяемых при пожаре в кабельном тоннеле.

Друк.

Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції “Надзвичайні ситуації : безпека та захист”, - Черкаси:

Черкаський інститут пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, - 2014. – С. 319-323.

4

Лоик В.Б.

Шерстинюк Н.Л.