п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

1.

Класифікація надзвичайних ситуацій за їх походженням та рівнями. Аналіз надзвичайних ситуацій.

Друк

Класифікація надзвичайних ситуацій за їх походженням та рівнями. Аналіз надзвичайних ситуацій. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2014. – 160 с. Рекомендовано Вченою радою ЛДУБЖД протокол №2 від 27.09.2013

160

В.М. Ковальчук

Д.П. Войтович

2.

Разработка современной системы пожарной сигнализации на радиационно-опасных объектах.1

Друк

3-я Международная научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов «Проблемы техносферной безопасности». – М., 2014. – С.118-120.

 

3

С.Б. Убізський

М.В. Шпотюк

3.

Моделирование и оптимизация характеристик 
оптоэлектронного сенсора температуры для работы в условиях повышенной радиации.

Друк

3-я Международная научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов «Проблемы техносферной безопасности». – М., 2014. – С.229-230.

 

2

С.Б. Убізський

М.В. Шпотюк

4.

Недостатки современной системы пожарной сигнализации на радиационно-опасных объектах.

Друк

Международная научно-практическая конференция «Чрезвычайные ситуации: теория, практика, инновации». – Г., 2014. – С.136.

 

1

---

5.

Разработка надежных пожарных извещателей на радиационно-опасных объектах.

Друк

Международная научно-практическая конференция «Чрезвычайные ситуации: теория, практика, инновации». – Г., 2014. – С.136-137.

 

2

---

6.

Ефективність використання змочувачів при гасінні пожеж на об’єктах деревообробної промисловості.

Друк

Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, курсантів і студентів «Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності». – Л., 2014. – С.125.

1

---

7.

Optoelectronic temperature sensors

based on Ge-As-Se chalcogenide glassy semiconductors for operation in radiation-hazard conditions.

Друк

IV Міжнародна науково-практична конференція: «Надзвичайні ситуації: безпека та захист» – Ч., 2014. – С.326-327.

2

M.V. Shpotyuk

S.B. Ubizskii

8.

Дисертація: «Радіаційно-стійкі оптоелектронні сенсори температури на основі халькогенідних стекол системи Ge-As-Se для теплових пожежних сповіщувачів».

Рукопис

Захист дисертації в спеціалізованій вченій раді Д 35.052.13  НУ «Львівська політехніка».

Протокол від 11 вересня 2014 р. №6.

137

---