Форма додатку 11
 
 
Список
наукових та навчально-методичних праць

Гащука Петра Миколайовича

за 2014 р.

 

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

І. Наукові роботи

 

1.                   

Прояв режимної автомодельності в характеристиках динамічних нагнітачів, застосовуваних у пожежній техніці

стаття

Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 2013. - №8. - С. 118-134

8

Сичевський М.І.

2.                   

Способи створення уніфікованих автобусів різного призначення

стаття

Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 2014. № 9. С. 4152.

12

Войтків

С. В.

3.                   

Досконалість автомобільної трансмісії в системі оцінок проектного менеджменту

стаття

Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. 2014. № 9. С. 5371.

19

Пельо Р. А.

4.                   

Загальний опис динаміки колеса пожежної машини у феноменологічних термінах

стаття

Пожежна безпека. 2014. № 23. С. 5057.

8

-

5.                   

Екстремальна динаміка розгону й гальмування пожежного автомобіля

стаття

Пожежна безпека. 2014. № 24. С. 2032.

12

Гащук Л. П.

6.                   

Стенд для випробування пожежних відцентрових насосів

Пат. на корисну модель.

Вісник Інтелектуальної власності

Пат. на корисну модель 89003 Україна, МПК (2014.01), G01L 25/00/ № u 2013 12280; заявл. 21.10.2013; опубл. 10.04.2014, Бюл. № 7.

4

А. Г. Ренкас,

М.І. Сичевський

О.В. Придатко

7.                   

Феноменний метод дослідження ди-наміки колеса вантажного автомобіля

Тези доповіді

LXX наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету Національний транспортний університет, м.Київ, 2014

2

Вайда І. Р.

8.                   

Аспекти загального опису динаміки колеса вантажного автомобіля у фе-номенологічних термінах

Тези доповіді

Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних війсь Академія сухопутних військ, м.Львів, 14-16 травня 2014

2

Вайда І. Р.

9.                   

Взаємозумовленість сили, плеча та коефіцієнта опору коченню колеса мобільної машини

Тези доповіді

4-а Міжнародна науково-технічна конференція Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій, 30 31 жовтня 2014 р

2

Нікіпчук С.

ІІ. Навчально-методичні роботи

 

10.               

Автомобіль. Теорія колісного рушія

Навчальний посібник

Рекомендовано МОН

(№ 1/11-10993 від 15.07.2014)