Форма додатку 11
 
 
Список
наукових та навчально-методичних праць

Домінік Андрій Михайлович

за 2014 р.

 

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

І. Наукові роботи

 

1.                    

Дослідження вогнестійкості циліндрич-ної колони в умовах пожежі

Стаття

Science and education a new dimension: Natural and technical sciences" International periodical scientific magazine. Budapest, 2013. №15. р. 123-125

3

-

2.                    

Inżynieria bezpieczeństwa a zagrożenia cywilizacyjne, zmienność zagrożeń a innowacje w ratownictwie

Тези доповіді

Oddziaływanie temperatur pożarowych na instalacje elektryczne w ścianach gipsowo-kartonowych (м.Честохова, Республіка Польша, 8 10 жовтня 2014)

6

М. Хміль,

А. Барасінський

ІI. Основні навчально-методичні роботи

 

1.