Форма додатку 11
 
 
Список
наукових та навчально-методичних праць

Паснака Івана Васильовича

за 2014 р.

 

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

І. Наукові роботи

 

1.                    

Розкриття особливостей впливу організаційних чинників на тривалість вільного розвитку пожежі

стаття

Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. Львів: РВВ НЛТУ України. 2014. Вип. 24.3. С. 372-377. Фахове видання

6

 

2.                    

Исследование направлений сокращения продолжительности свободного развития пожара

стаття

Вестник Кокшетауского технического института Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан № 1(13) К.: КТИ МЧС РК, 2014. С. 43-49. Фахове видання

7

 

3.                    

Аналіз та удосконалення методів прогнозування аварійності транспортних засобів

стаття

Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. Львів: РВВ НЛТУ України. 2014. Вип. 24.7. С. 211-215. Фахове видання

5

О.В. Придатко, Н.В. Шаркевич

4.                    

Оптимізація маршруту слідування пожежного автомобіля до місця виклику з урахуванням особливостей вулично-дорожньої мережі

стаття

Зб. наук. пр. "Пожежна безпека: теорія і практика". Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ, 2014. №17. С. 82-89. Фахове видання

8

 

5.                    

Оптимізація маршруту руху спеціальних транспортних засобів із урахуванням параметрів вулично-дорожньої мережі

стаття

Зб. наук. пр. Вісник ЛДУ БЖД. Львів: ЛДУ БЖД, 2014. №10. С. 7-14. Фахове видання

8

О.М. Фурсенко

6.                    

Прогнозирования продолжительности следования пожарно-спасательного подразделения к месту вызова с использованием имитационного моделирования

Тези доповіді

Проблемы обеспечения пожарной безопасности объектов хозяйствования. Материалы Международного научного семинара. 15-16 мая 2014 г. Кокшетау: КТИ МЧС РК, 2014.

5

 

7.                    

Аналіз сумісності та комплектності протипожежного та аварійно-рятувального обладнання для ліквідації хімічних та радіаційних аварій

Тези доповіді

Матеріали 16 Всеукраїнської наук.-практ. конф. рятувальників. Київ: ІДУЦЗ, 2014. С. 270-272.

3

М.І. Сичевський, В.В. Попович

8.                    

Аналіз напрямків зменшення тривалості вільного розвитку пожежі

Тези доповіді

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції Забезпечення пожежної та техногенної безпеки. Х.: НУЦЗУ, 2014. С. 214-216.

3

 

9.                    

Аналіз ефективності використання існуючих засобів індивідуального захисту сапера

Тези доповіді

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції Забезпечення пожежної та техногенної безпеки. Х.: НУЦЗУ, 2014. С. 216-218.

3

М.І.Сичевський, В.В. Попович

10.                

Методика вибору оптимального маршруту руху пожежного автомобіля

Тези доповіді

Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій. Матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції // Черкаси: ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2014. С. 84-86.

3

Т.Р. Царук

11.                

Спосіб подавання вогнегасної речовини

Пат. на корисну модель

93650 Україна, МПК (2006.01), A62C 31/28. № u 2014 04729; заявл. 05.05.2014; опубл. 10.10.2014, Бюл. № 19. 4 с.

4

О.О. Беккужинов.

ІI. Основні навчально-методичні роботи