Форма додатку 11
 
 
Список
наукових та навчально-методичних праць

Поповича Василя Васильовича

за 2014 р.

 

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

І. Наукові роботи

 

1.                    

Критерії вибору транспортних засобів для перевезення небезпечних (радіоактивних) відходів

стаття

Наук. вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. 2014. Вип. 24.1. С. 171-177.

6

Н. П. Попович, М. М. Кравчук

2.                    

Екологічні проблеми депонування твердих побутових відходів на сміттєзвалищах та особливості перебігу фітомеліоративних процесів

стаття

Наук. вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. 2014. Вип. 24.6. С. 103-109.

6

Ю. Ю. Ворохта

3.                    

Екологічні особливості формування фітомеліоративного вкриття на Луцькому сміттєзвалищі у ранній весняний період

стаття

Проблеми екологічної біотехнології (електронний науковий журнал). 2014. №2. С. 1-12.

12

-

4.                    

Екологічні особливості накопичення нітратів рослинами, що зростають у зоні впливу Львівського міського сміттєзвалища

стаття

Наукові праці Лісівничої академії наук : зб. наук. праць. 2014. Вип. 12. С. 189-194.

5

-

5.                    

Фитомелиоративная эффективность растительного покрова свалок Западной Лесостепи Украины

 

стаття

Вестник Башкирского государственного аграрного университета: научн. журн. 2014. - №1. С. 88-90.

3

-

6.                    

Фитомелиорация в зоне влияния свалок Западной Лесостепи Украины

Тези доповіді

Инновации и технологии в лесном хозяйстве ITF-2014. Тезисы докладов IV Международной научнопрактической конференции, 27-28 мая 2014 г., Санкт-Петербург, ФБУ СПбНИИЛХ. СПб.: СПбНИИЛХ, 2014. С. 99.

1

-

7.                    

Аналіз сумісності та комплектності протипожежного та аварійно-рятувального обладнання для ліквідації хімічних та радіаційних аварій

Тези доповіді

Матеріали 16 Всеукраїнської наук.-практ. конф. рятувальників. Київ: ІДУЦЗ, 2014. С. 270-272.

3

М.І. Сичевський, І.В. Паснак

8.                    

Аналіз ефективності використання існуючих засобів індивідуального захисту сапера

Тези доповіді

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції Забезпечення пожежної та техногенної безпеки. Х.: НУЦЗУ, 2014. С. 216-218.

3

М.І.Сичевський, І.В. Паснак

9.                    

Фітомеліорація згасаючих териконів Львівсько-Волинського вугільного басейну

монографія

МОНОГРАФІЯ. Львів : вид-во ЛДУБЖД, 2014. 174 с.

174

-