Форма додатку 11
 
 
Список
наукових та навчально-методичних праць

Руденка Дмитра Васильовича

за 2014 р.

 

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

І. Наукові роботи

 

1.                   

Організація заспокоєння транспортних потоків на вулично-дорожній мережі під час виїзду оперативних транспортних засобів за викликом.

стаття

Науковий вісник НЛТУ України. - 2014. - Вип. 24.5. - С. 175-181

7

Рицький В.І.

2.                   

Спосіб регулювання дорожнього руху при виїзді оперативних транспортних засобів за викликом

Пат. на корисну модель

Пат. 92948 України. МПК (2006.01) B60W 40/04, № u201403814; заяв.11.04.2014; опубл. 10.09.2014 р. Бюл. № 17.

 

Рицький В.І

3.                   

Телескопічна установка для гасіння пожеж на повітряних суднах (ТУГППС)

Пат. на корисну модель

Пат. 93169 України. МПК (2014.01) А62С 31/00, № u201402408; заяв.11.03.2014; опубл. 25.09.2014 р. Бюл. № 18.

 

Камінський В.Д.

4.                   

Спосіб інформування учасників дорожнього руху на нерегульованих пішохідних переходах

Пат. на корисну модель

Пат. 92949 України. МПК (2014.01) Е01F 9/00, № u201403815; заяв.11.04.2014; опубл. 10.09.2014 р. Бюл. № 17.

 

 

5.                   

Організація безпечного слідування оператив-них транспортних засобів під час виїзду на ліквідації пожеж та надзвичайні ситуації.

Тези доповіді

Всеукраїнська науково-практична конференція Забезпечення пожежної та техногенної безпеки Х.: НУЦЗУ, 2014.

2

Рицький В.І.

6.                   

Вплив зовнішніх чинників на стійкість автомобіля-тягача спеціального автомобіля газодимозахисної служби.

Тези доповіді

Всеукраїнська науково-практична конференція Забезпечення пожежної та техногенної безпеки Х.: НУЦЗУ, 2014.

2

Дячун Р.В.