????????? ???????????

Форма додатку 11
 
 
Список
наукових та навчально-методичних праць

Сичевського Миколи Ігоровича

за 2014 р.

 

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

І. Наукові роботи

 

1.                   

Прояв режимної автомодельності в характеристиках динамічних нагнітачів, застосовуваних у пожежній техніці

стаття

Вісник ЛДУ БЖД. - №8. – 2013., ст. 118-134

8

Гащук П.М.

2.                   

Анализ эффективности средств спасения людей с высоты

стаття

Вестник Кокшетауского технического института - №2 (14). – 2014., ст. 71-77

6

Лущ В.І.,

Наливайко М.А.

3.                   

Стенд для випробування пожежних відцентрових насосів

Пат. на корисну модель.

Вісник Інтелектуальної власності

Пат. на корисну модель 89003 Україна, МПК (2014.01), G01L 25/00/  № u 2013 12280; заявл. 21.10.2013; опубл. 10.04.2014, Бюл. № 7.

4

А. Г. Ренкас,

П.М. Гащук

О.В. Придатко

4.                   

Аналіз ефективності використання існуючих засобів індивідуального захисту сапера

Тези доповіді

Всеукраїнська науково-практична конференція «Забезпечення пожежної та техногенної безпеки». – Харків: НУЦЗ, жовтень 2014.

2

Попович В.В.,

Паснак І.В.

 

5.                   

Аналіз сумісності та комплектності протипожежного та аварійно-рятувального обладнання для ліквідації хімічних та радіаційних аварій

Тези доповіді

16 Всеукраїнська науково-практична конференція рятувальників. – Київ: ІДУЦЗ, 23-24 вересня 2014 р

3

Попович В.В.,

Паснак І.В.

 

6.                   

Совместимость и комплектность аварийно-спасательного оборудования, используемого в рамках трансграничного сотрудничества на примере чрезвычайных ситуаций с выбросом радиоактивных и опасных химических веществ

Тези доповіді

ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Взаємодія – основа ефективного рятування». – Арламов (Республіка Польща), 16-17.10.2014 р.

1

 

7.                   

Ідентифікація характеристик відцентрових нагнітачів в автомодельних координатах

Тези доповіді

VI Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій». – Черкаси: АПБ, 12-13.12.2014 р.

3

 

ІІ. Навчально-методичні роботи

 

8.                   

Інженерна та спеціальна техніка для ліквідації надзвичайних ситуацій. Частина 1.

Навчальний посібник

Рекомендовано МОН (№ 1/11-5574 від 15.04.2014)

 

А. Г. Ренкас

О.В. Придатко

9.                   

Насосні установки пожежних автомобілів

Навчальний посібник

Рекомендовано МОН (№ 1/11-5824 від 18.04.2014)

 

А. Г. Ренкас

О.В. Придатко