Список

наукових та навчально-методичних праць

Балебрух Юлії Богданівни

за 2014 р.

з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

І. Наукові роботи

1

Вплив стресогенних факторів на формування психічного здоров’я курсантів-рятівників.

друк.

Матеріали 16 всеукраїнської науково-практичної конференції рятувальників.23-24.09.14. К. – С. 183-185. 

3

Макаренко С.С.

2

Особливості Я-концепції майбутніх практичних психологів.

друк.

Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України «Актуальні проблеми психології. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія». Том Х. Випуск 26. К. – 2014. С. 481 – 490. Фахове видання.

10

Кривопишина О.А.

3

Гештальт-терапія як мистецтво вирішення психологічних проблем сучасності

друк.

Сучасні тенденції розвитку світової психологічної практики, І НП конференція, 17 – 18. 04.14, Кривий Ріг.c. 177- 179.

3