СПИСОК

наукових праць

кандидата філологічних наук

Макович Христини Ярківни

за 2014 рік

 

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1.

 

 

 

 

Вияви  говіркових  рис  у  фрагменті  учительного Євангелія ХVІІ століття

стаття

 

Мовознавчий вісник : зб. наук. праць. Вип. 19. – Черкаси : Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – С. 28–31.

Фахове видання.

4

 

2.

Діалектні форми особових займенників у мові учительних Євангелій XVI–XVII ст.

тези

 

VІІ Міжнародні читання пам’яті Михайла Матусовського – Міжнародна науково-практична конференція «Гуманітарні науки та освіта у ХХІ ст.» 10–11 квітня. – С. 169−173.

4   

 

3.

Вияви регіональних особливостей у системі числівникових форм (на матеріалі текстів учительних Євангелій XVI–XVII ст.

тези

 

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Україна і світ: діалог мов та культур» (Київ, 19–21 березня 2014 р.). – К. : Вид. центр КНЛУ, 2014.– С. 251–253.

4

 

4.

Писемна памятка крізь призму діалектологічних досліджень (на матеріалі рукописних учительних Євангелій із території Карпат)

стаття

подано до друку

Народознавчі зошити

Фахове видання.

12