Лічильник відвідувань

Форма додатку 11
 
Список
наукових праць

Бабаджанової Ольги Федорівни

за 2014 рік

 

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

1

Вертикальна міграція дизельного палива в ґрунтах різного типу

Наукова стаття

Вісник Львівського національного аграрного університету: агрономія. – Львів: Львів нац. аграр. ун-т, 2014. – № 18. – С. 35-40.

Фах. Видання

6

Гринчишин Н.М.,

Лагуш Н.І.

2

Фітотоксичності нафтозабруднених ґрунтів (на прикладі крес-салату Lepidium sativum)”

Наукова стаття

Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів, 2014. – Вип. 24.10. – С 81-86.

Фах. видання

6

Гринчишин Н.М., Сосєдко К.С.

3

Вертикальна міграція дизельного палива в ґрунтах

Тези доповіді

Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції “Надзвичайні ситуації: безпека та захист”. (9-10 жовтня 2014 р.). – Черкаси, 2014. – С. 242-244.

3

Гринчишин Н.М.

4

Роль сорбційних властивостей ґрунтів при ліквідації аварійних виливів нафти і нафтопродуктів

Тези доповіді

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми цивільного захисту: управління, попередження, аварійно-рятувальні та спеціальні роботи» (02-03 жовтня, 2014). – Харків, НУЦЗУ, 2014. – С. 97-99.

3

Гринчишин Н.М.

5

Кинетика миграции дизельного топлива в разных типах почв

Тези доповіді

Чрезвычайные ситуации: теория, практика, инновации. Материалы Международной научно-практической конференции (22-23 мая 2014 г) – Гомель, ГГТУ им. П.О.Сухого, 2014. – С. 51-52.

2

Гринчишин Н.М.

6

Кінетика міграції нафтопродуктів поверхневим шаром ґрунтів в умовах надзвичайних ситуацій

Тези доповіді

(подано)

УІ Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій» (12-13 грудня 2014 р.) – Черкаси

3

Гринчишин Н.М.