Лічильник відвідувань

Форма додатку 11
Список
наукових праць

Веселівського Романа Богдановича

за 2014 рік

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

1

Можливості досліджень фрагментів будівельних конструкцій та вогнезахисних покриттів у вогневій печі

Наукова стаття

Будівельні конструкції: міжвідом. наук.-техн. зб. наук. праць. Вип. 80. – К.: ДП НДІБК, 2014. – С. 218-222. Фахове видання.

5

Половко А.П.,

Демчина Б.Г.

2

Теоретичне обґрунтування вогнестійкості огороджувальної конструкції з фібролітовими плитами

Наукова стаття

Пожежна безпека: зб. наук. праць. – Львів: ЛДУ БЖД, 2014. – № 24. – С. 14-19.

Фахове видання.

6

Семерак М.М., Яковчук Р.С.

3

Дослідження впливу мінералізуючих додатків на температурну залежність адгезійної міцності вогнезахисного покриття

Наукова стаття

Пожежна безпека: зб. наук. праць. – Львів: ЛДУ БЖД, 2014. – № 25. –

С. 109-114.

Фахове видання.

6

Яковчук Р.С.,

Василенко О.О.,

Половко А.П.

4

Особенности действий персонала и администрации стадиона «Арена-Львов» при обслуживании, в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций в металлоконструкциях крыши стадиона

Наукова стаття

Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация: научно-технический журнал. – Минск: НИИ ПБиЧС РБ, 2014. – № 1(35). – С. 46-54.

Міжнародне фахове видання.

9

Половко А.П.

5

Моніторинг протипожежного стану будівель і споруд

Наукова стаття

Науковий вісник будівництва: зб. наук. праць. – Харків: ХНУБА, 2014. – № 1(75). – С. 171-174.

Фахове видання.

4

 

6

Экспериментальное исследование огне­защитных покрытий для металлических конструкций

Наукова стаття

Kwartalnik CNBOP-PIB: Safety & Fire Technique/Безопасность и Пожарная Техника. BiTP Vol. 35 Issue 3, 2014. – P. 123-128.

Міжнародне фахове видання.

6

Половко А.П.,

Борис О.П.

7

Исследование огнезащитной эффективности наполненных кремнийорганических покрытий для бетона

Наукова стаття

Kwartalnik CNBOP-PIB: Safety & Fire Technique/Безопасность и Пожарная Техника. BiTP Vol. 36 Issue 4, 2014. – P. 59-64.

Міжнародне фахове видання.

6

Яковчук Р.С.

8

Экспериментальное определение огнезащитной способности газобетона

Наукова стаття

Чрезвычайные ситуации: образование и наука: Международный научно-практический журнал. Гомель: ГИИ МЧС РБ, 2014. – Том 9. – № 2. – С. 57-60.

Міжнародне фахове видання.

4

Борис О.П., Половко А.П.

9

Противопожарное состояние зданий и сооружений

Тези доповіді

Чрезвычайные ситуации: теория, практика, инновации: Международная научно-практическая конференция. – Гомель: ГУО ГИИ МЧС РБ, 2014. – С. 37.

1

 

10

Системы мониторинга и предупреждения пожаров

Тези доповіді

Чрезвычайные ситуации: теория, практика, инновации: Международная научно-практическая конференция. – Гомель: ГУО ГИИ МЧС РБ, 2014. – С. 36.

1

 

11

Дослідження неавтокоавного пінобетону на високотемпературну дію та дію- γ випромінювання

Тези доповіді

Матеріали 16 Всеукраїнської наук.-практ. конф. рятувальників. Київ: ІДУЦЗ, 2014. – С. 96-98.

3

Демчина Б.Г., Половко А.П.

12

Психологічна підготовка пожежників-рятувальників до дій в екстремальних умовах і подолання наслідків стресових станів

Доповідь

Освіта дорослих у контексті сталого розвитку: Міжнародна науково-практична конференція. Київ: ІПООД НАПН України, 2014.

Збір­ник не вихо­див

 

13

Підготовка пожежників-рятувальників до дій в екстремальних умовах: психологічний аспект

Доповідь

Міжнародні дні освіти дорослих в Україні: Форум. Європейський

союз Україна: освіта дорослих. Київ: НАПН України, 2014.

Збір­ник не вихо­див