Форма додатку 11

 

Список

наукових праць

Стокалюка Олега Володимировича

за 2014 рік

 

з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

      1.             

Визначення та дослідження температурного поля в елементах металевих конструкцій за умов температурного режиму горіння водню

Наукова стаття

Зб. наук. пр. – Л.: ЛДУБЖД, Пожежна безпека 2014.-Вип.24. – С. 120-123.

4

Семерак М.М., Субота А.В.

      2.             

Очищення виробничих стічних вод, забруднених гексаном, в апаратах з мішалками із застосуванням палигорськіту

Наукова стаття

Зб. наук. пр. – Л.: ЛДУБЖД, Вісник 2014. – Вип.9. – С. 166-173.

8

Регуш А.Я.

      3.             

Розробка технології одержання амофосу із алжирських фосфоритів (Development of Ammophos Production Technology from Algerian Phosphorites)

Наукова стаття

Зб. наук. пр. – Л.: НУ «ЛП», Chemistry and Chemical Technology 2014. – Вип.1(28). – С. 89-92.

4

S. Vakal, E. Karpovych,

M. Malyovannyi.

      4.             

Обґрунтування ефективності використання вермикуліто-силікатних плит для підвищення вогнестійкості сандвіч-панелей

Наукова стаття

Зб. наук. пр. – Л.: ЛДУБЖД, Пожежна безпека 2014. – Вип. 25. – С. 96-102.

7

Шерстинюк Н.Л.,

Лоїк В.Б.

      5.             

Перспективи комплексних досліджень на установці відновлювальних джерел енергії національного університету «Львівська політехніка»

Тези доповідей

Екологічні проблеми традиційних і альтернативних видів енергії. Горбуновські читання. – Чернівці: ЧФ НТУ «ХПІ», 2014, – С. 58-59.

2

Мальований М.С.

Романів Р.В., Синельніков С.Д.