Лічильник відвідувань

Форма додатку 11
 
Список
наукових праць

Тарнавського Андрія Богдановича

за 2014 рік

 

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

1.                   

Сучасні перспективи створення ядерно-паливного циклу в Україні

Наукова стаття

Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ України, 2013. – Випуск 23.15. – С. 133-141.

9

 

2.                   

Зміна теплофізичних властивостей поліаміду-6 під впливом функціонально-активного полімеру

Наукова стаття

Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності: збірник наукових праць. – Львів: ЛДУ БЖД, 2013. – № 8. – С. 184-189.

6

 

3.                   

Оцінка уражаючих факторів при вибуху кисневого балона

Наукова стаття

Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності: збірник наукових праць. – Львів: ЛДУ БЖД, 2014. – № 9. – С. 174-179.

6

 

4.                   

Основные способы дезактивации местности при ликвидации радиационных аварий

Тези доповіді

Материалы Международной научно-практической конференции “Чрезвычайные ситуации: теория, практика, инновации” (Гомель, 22-23 мая 2014 г.). – Гомель: ГГТУ им. О. Сухого, 2014. – С. 183.

1

Ткачук Р.Л.

5.                   

Создание аварийных бригад по ликвидации радиационных аварий на автотранспорте

Тези доповіді

Материалы Международной научно-практической конференции “Чрезвычайные ситуации: теория, практика, инновации” (Гомель, 22-23 мая 2014 г.). – Гомель: ГГТУ им. О. Сухого, 2014. – С. 271.

1

 

6.                   

Отбор персонала с высоким уровнем стрессостойкости

Тези доповіді

Материалы Международной научно-практической конференции “Чрезвычайные ситуации: теория, практика, инновации” (Гомель, 22-23 мая 2014 г.). – Гомель: ГГТУ им. О. Сухого, 2014. – С. 414-415.

2

Ткачук Р.Л.

7.                   

Дії персоналу АЕС та порядок проведення його евакуації під час виникнення радіаційних аварій

Тези доповіді

Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми цивільного захисту: управління, попередження, аварійно-рятувальні та спеціальні роботи” (Харків, 2-3 жовтня, 2014 р.). – Харків: НУ ЦЗУ, 2014. – С.168-170.

 

3

 

8.                   

Захист води і продуктів харчування в умовах радіоактивного та хімічного забруднення

Тези доповіді

Матеріали IV Міжнародної на-уково-практичної конференції “Надзвичайні ситуації: безпека та захист” (Черкаси, 9-10 жовтня, 2014 р.). – Черкаси: АПБ ім. Героїв Чорнобиля, 2014. – С. 105-106.

2

Сукач Ю.Г.

9.                   

Техногенна безпека АЕС. Частина I

Навчаль­ний посібник

Львів: Растр-7, 2014. – 372 с.

372

Сукач Р.Ю.,

Сукач Ю.Г.