СПИСОК

науково-методичних праць Гриника Ростислава Олеговича

з/п

Назва

Характер

роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

Станом на 31 грудня 2014 року

1.

 Захист персональних даних в мобільних пристроях

Друк

Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності: . – Л. : Вид-во ЛДУ БЖД, 2014. – С. 181-182.

2

Кошеленко Ю.В.

2.

Соціальні мережі – незахищені бази даних, які містять конфіденційну інформацію

Друк

Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності: . – Л. : Вид-во ЛДУ БЖД, 2014. – С. 211-212.

2

Гевак О.С.

3.

Захист передачі мовної інформації у мережах мобільного зв’язку

Друк

Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності: . – Л. : Вид-во ЛДУ БЖД, 2014. – С. 217.

1

Луцук С.М.

4.

формування компетентності учасників освітнього проекту в га

лузі інформаційної безпеки на основі методу експертних оцінок

Друк

Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : зб. наук. праць. – Львів : Вид-во ЛДУ БЖД. – 2014. – № 10. – С. 124-135

12

Грицюк Ю.І., Сташевський З.П.