СПИСОК

науково-методичних праць Полотая Ореста Івановича

з/п

Назва

Характер

роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

Станом на 31 грудня 2014 року

1.

Особливості захисту програмного забезпечення визначення рейтингу персоналу кафедр вищого навчального закладу

Друк

Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності: . – Л. : Вид-во ЛДУ БЖД, 2014. – С. 219-220.

2

І.В. Висоцька, О.І. Полотай

2.

Програмно-технічний захист інформації у системах передачі даних

Друк

Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності: . – Л. : Вид-во ЛДУ БЖД, 2014. – С. 218-219.

2

Д.Б. Боднарук, О.І. Полотай

3.

Захист бази даних визначення рейтингу навчально-педагогічного персоналу вищого навчального закладу

Електронне видання

Інформаційна та економічна безпека : матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конференції – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2014.  — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). — Систем. вимоги: Pentium ; 512 Mb RAM ; Windows XP, 7, 8; Adobe Acrobat Reader 5.0 - 10.0;. — Назва з екрану.

4

 

4.

Управління освітніми проектами створення та захисту інформації супровідної документації забезпечення діяльності транскордонних оперативно-рятувальних підрозділів

Друк

Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : зб. наук. праць. – Львів : Вид-во ЛДУ БЖД. – 2014. – № 10.

12

Мартин Є.В., Хмель П., О.І. Полотай,

 

5.

Організація  захисту  продукту  проекту  оцінювання  підсумків  роботи  науково-педагогічного персоналу вищого навчального закладу

Друк

Управління розвитком складних систем. – 2014. – Вип. 19. – С. 58–62.

5

 

6.

Роль інформаційної складової у забезпеченні економічної безпеки торговельного підприємства

Друк

"Інформаційна безпека в сучасному суспільстві": збірник тез доповідей І Міжнародної науково-технічної конференції. – Львів: ЛДУ БЖД, 2014. С. 47-49.

3

 

7.

Проектування комплексної системи захисту інформації львівської філії ПрАТ «Київстар»

Друк

"Інформаційна безпека в сучасному суспільстві": збірник тез доповідей І Міжнародної науково-технічної конференції. – Львів: ЛДУ БЖД, 2014. С. 26-27.

2

Л.О. Ігнатюк, О.І. Полотай