СПИСОК

науково-методичних праць Самотия Володимира Васильовича

з/п

Назва

Характер

роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

Станом на 31 грудня 2014 року

1.

Застосування генетичних алгоритмів для розв’язування задач криптоаналізу

Друк

"Інформаційна безпека в сучасному суспільстві": збірник тез доповідей І Міжнародної науково-технічної конференції. – Львів: ЛДУ БЖД, 2014. С. 49-51.

2

Самотий В.В., Дзелендзяк У.Ю.

2.

Дискретна модель системи керування мотором постійного струму із паралельним збудженням

Друк

Комп'ютерні науки та інформаційні технології: Вісник НУ "Львівська політехніка" – 2013. – №751 – С. 9-17.

9

Самотий В.В., Дзелендзяк У.Ю.

3.

Математична модель каскаду «однофазний двопівперіодний випрямляч – мотор постійного струму з паралельним збудженням»

Друк

Автоматика, вимірювання та керування. Вісник НУьвівська політехніка" – 2013. – № 753. С.3-8.

6

В.Самотий, Узелендзяк

4.

Mathematical model of thyristor’s system control of DC motor with independent excitation

Друк

Czasopismo Techniczne. Automatyka. 1-AC/2013, p. 79-91.

2

V. Samotyy, U. Dzelendzyak

5.

Some dependence of Fibonaccis numbers and golden chopping

Друк

Комп'ютерні науки та інформаційні технології: Вісник НУ "Львівська політехніка" – 2014. – №771 – С. 323-332.

10

Dzelendzyak U., Samotyy V., Dzelendzyak I.

6.

Model of system: phase converter-three-phase-rectifier-motor DC

Друк

International Congress on Control and Information Processing 2013. The Second International Conference on Automatic Control and Information Technology 2013 (ICACIT’13). 6-7 December 2013, Cracow, Poland, p. 38-42.

5

V.Samotyj, U.Dzelendzyak.

7.

Data structure for multi-master arbitration of I2C-protocol for AVR microcontroller

Друк

International Congress on Control and Information Processing 2013. The Second International Conference on Automatic Control and Information Technology 2013 (ICACIT’13). 6-7 December 2013, Cracow, Poland, p. 18-19

2

U.Dzelendzyak, V.Samotyj, A. Pavelchak