СПИСОК

наукових праць

Рака Юрія Павловича

за 2015 рік

з/п

Назва

Характер

роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

1.    

Model of resource management in projects of the conditions improvement of implementation of System 112

Друк

Опубліковано у 2015 році

Technology, Computer science, Safety Engineering: Scientific issues Jan Długosz University in Czestochowa. – 2014. – Tom №2. – P. 297–301. (фахове видання)

5

Кобилкін Д.С.

2.    

Project management of efficiency improvement of elimination of forest fires: a topological approach

Друк

Опубліковано у 2015 році

Technology, Computer science, Safety Engineering: Scientific issues Jan Długosz University in Czestochowa. – 2014. – Tom №2. – P. 303–309. (фахове видання)

7

Устіловський Я.В.

3.    

SWOT аналіз проекту реалізації Системи 112 в умовах надзвичайних ситуацій

Друк

Управління проектами у розвитку суспільства : зб. тез доповідей XII міжнар. конф.  Київ : КНУБА, 2015. – С. 224 – 226.

3

Кобилкін Д.С.

4.    

Формування проектів методом візуалізації інформації для підвищення стану безпеки торгово-розважальних центрів

Друк

Управління проектами у розвитку суспільства : зб. тез доповідей XII міжнар. конф.  Київ : КНУБА, 2015. – С. 226 – 228.

3

Головатий Р.Р.

5.    

Інформаційні технології підтримки прийняття рішення в проектах ліквідації надзвичайної ситуації

Друк

Управління проектами у розвитку суспільства : зб. тез доповідей XII міжнар. конф.  Київ : КНУБА, 2015. – С. 228 – 230.

3

Бурак Н.Є.

6.    

Управління проектом гармонізації процесу підготовки рятувальників

Друк

Управління розвитком технологій : зб. тез доповідей II міжнар. наук.-практ. конф.  Київ : КНУБА, 2015. – С. 30 – 32.

3

Бурак Н.Є.

7.    

Управління часом в проектах підвищення безпеки експлуатації в торгово-розважальних центрів

Друк

Управління розвитком технологій : зб. тез доповідей II міжнар. наук.-практ. конф.  Київ : КНУБА, 2015. – С. 74 – 76.

3

Головатий Р.Р.

8.    

Модель управління інформаційним ресурсом та комунікацією в проектах реалізації Системи 112

Друк

Управління розвитком технологій : зб. тез доповідей II міжнар. наук.-практ. конф.  Київ : КНУБА, 2015. – С. 76 – 78.

3

Кобилкін Д.С.

9.    

Проектний підхід оцінки ризиків надзвичайних ситуацій на об’єктах підвищеної небезпеки

Друк

Управління розвитком технологій : зб. тез доповідей II міжнар. наук.-практ. конф.  Київ : КНУБА, 2015. – С. 78 – 30.

3

Сукач Р.Ю.