Лічильник відвідувань

 

СПИСОК

наукових праць

к.ф.-м.н., доцента

Карабин Оксани Олександрівни

опублікованих у 2015 році

 

№ п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1.

Використання програмних математичних пакетів для статистичного аналізу експериментальних даних у вивченні дисципліни Математичні методи в психології.

Друк.

Збірник матеріалів IV міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи”, 21–22 жовтня 2015 р. – Львів, 2015. – Ч. 2. – C. 167 - 172.

 

6

Чмир О.Ю.

3.

Про диференціальні операції векторного поля, як необхідний інструмент в математичному моделюванні

Друк.

XIX міжвузівська науково-практична конференція “Методичні проблеми викладання математики у вищих навчальних закладах”. Тези доповідей, 20 лютого 2015 р. – Львів, 2015. – С. 23-28.

 

6

Чмир О.Ю.

4.

Про впровадження в процес викладання вищої математики прикладних задач та способи їх вирішення за допомогою пакету MAPLE

Друк.

Міжнародна наукова конференція “Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів”. Матеріали конференції, 19-22 лютого 2015 р. – Рівне, 2015. – С. 174.

 

1

Чмир О.Ю.

5.

Задача про розрахунок необхідної потужності вентиляторів в приміщення цеху

Друк.

Міжнародна науково-практична конференція курсантів та студентів “Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності”. Зб. наук. праць міжнар. наук. - практ. конф. курс. і студ., 25-27 березня 2015 р. – Львів, 2015. – С. 286 - 287.

 

2

Чмир О.Ю., Романюк Ю.

6.

Про визначення часу витікання рідини з циліндричного бака крізь круглий отвір

Друк.

Міжнародна науково-практична конференція курсантів та студентів “Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності”. Зб. наук. праць міжнар. наук. - практ. конф. курс. і студ., 25-27 березня 2015 р. – Львів, 2015. – С. 278 - 279.

 

2

Карабин О.О.,

Процишин Т.

7.

Про методи розвязання задач теплопровідності

Друк.

Всеукраїнська науково - практична конференція курсантів та студентів “Актуальні проблеми технічних та

соціально-гуманітарних наук у забезпеченні діяльності

служби цивільного захисту”. Матеріали конференції, 8 квітня 2015 р. – Черкаси, 2015. – С. 62 - 63.

 

2

Чмир О.Ю.,

Токарський Т.І.

8.

Математичні моделі в екології популяцій

Участь

II Всеукраїнська науково-практична конференція ад’юнктів, курсантів та студентів “Екологічні аспекти безпеки життєдіяльності”, 28 квітня 2015 р. – Львів, 2015.

 

 

Стахів Ю.

9

Задача про форму кривої в моделюванні освітлюваності приміщення

Друк.

Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності. Збірник наукових праць Х міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, курсантів, студентів, Львів, 2015. – С. 247-249

3

Кусій М.І.,

Кость О.

10

Загальна перша крайова задача для рівняння гіперболічного типу з кусково-неперервними коефіцієнтами

Друк.

V Міжнародна науково - практична конференція Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія”. Матеріали конференції, 27-29 травня 2015 р. – Івано-Франківськ, 2015. – С. 196 - 197.

 

2

Тацій Р.М.,

Чмир О.Ю.

11

Загальна перша крайова задача для рівняння гіперболічного типу з кусково - неперервними коефіцієнтами та стаціонарною неоднорідністю

Подано до друку

Вісн. нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Серія фізико – матем. науки. – 20??. – № ???. – С. ??-??. Фахове видання

 

8

Тацій Р.М.,

Чмир О.Ю.

Основні навчально-методичні праці

1.

Статистичний аналіз: навчальний посібник.

Друк.

Львів : ЛДУ БЖД, 2015. – 144с.

144/48

Кусій М.І.,

Стасюк М.Ф.

 

 

Доцент

кафедри прикладної математики і механіки,

к. ф.-м. наук                                                                                                             О. О. Карабин