Лічильник відвідувань

СПИСОК
наукових праць

Пазена Олега Юрійовича за  2015 рік

 

№ п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

Статті

1.

Прямий метод розрахунку нестаціонарного температурного поля за умов пожежі

Друк

Збірник наукових праць ЛДУ БЖД «Пожежна безпека»

№26, 2015. – С. 156-166

14

Тацій Р.М.

2.

Общие краевые задачи для уравнения теплопроводности с кусочно-непрерывными коэффициентами

Подано до друку

Инженерно-физический журнал

Республіка Білорусь

15

Тацій Р.М.

3.

Расчет стационарного температурного поля в многослойной плите с учетом внутренних источников тепла при условии неидеального теплового контакта между слоями

Подано до друку

Ежеквартальной журнал «Безопасность и пожарная техника»

Республіка Польща

11

Тацій Р.М.

4.

Загальна третя крайова задача для рівняння теплопровідності з кусково-сталими коефіцієнтами та внутрішніми джерелами тепла.

Подано до друку

Збірник наукових праць ЛДУ БЖД «Пожежна безпека»

 

9

Тацій Р.М.

Ушак Т.І.

5.

Теплоизолирующая способность многослойных строительных конструкций с учетом разрушения произвольного слоя

Подано до друку

Вестник Кокшетауского технического института

7

Тацій Р.М.

Семерак М.М.

Конференції

1.

Загальна крайова задача для рівняння теплопровідності з кусково-неперервними коефіцієнтами

Друк

Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів». – Тези доповідей, 19-22 лютого 2015р. – Рівне, 2015. – С.158

1

Тацій Р.М.,

Стасюк М.Ф.

2.

Мішана задача теплопровідності в багатошаровій плоскій стінці з урахуванням внутрішніх джерел тепла

Друк

Конференція молодих учених «Підстригачівські читання – 2015»,

26–28 травня 2015 р., Львів

2

 

3.

Загальна третя крайова задача для рівняння теплопровідності з кусково-неперервними коефіцієнтами та стаціонарною неоднорідністю

Друк

П'ята міжнародна науково-практична конференція
"Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія" – Тези доповідей, 27-29 травня 2015р. – Івано-Франківськ, 2015. – С.201-202

2

Тацій Р.М.

Стасюк М.Ф.

 

 

Ад’юнкт кафедри

прикладної математики і механіки                                                                                              О.Ю. Пазен