Лічильник відвідувань

СПИСОК
наукових праць
доктора фізико-математичних наук, професора

Стасюк Марти Федорівни  за  2015 рік

 

№ п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

Статті

1.

Загальна перша крайова задача для рівняння теплопровідності з кусково-змінними коефіцієнтами

Друк

Вісник НУ «Львівська політехніка»

Серія «Фізико-математичні науки», № 804, 2014. – С. 64-69.

5

Тацій Р.М.

Власій О.О.

Конференції

1.

Загальна крайова задача для рівняння теплопровідності з кусково-неперервними коефіцієнтами

Друк

Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів». – Тези доповідей, 19-22 лютого 2015р. – Рівне, 2015. – С.158

1

Тацій Р.М.,

Пазен О.Ю.

2.

Загальна третя крайова задача для рівняння теплопровідності з кусково-неперервними коефіцієнтами та стаціонарною неоднорідністю

Друк

П'ята міжнародна науково-практична конференція
"Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія" – Тези доповідей, 27-29 травня 2015р. – Івано-Франківськ, 2015. – С.201-202

2

Тацій Р.М.,

Пазен О.Ю.

3.

Математичне та комп’ютерне моделювання нестаціонарних

температурних полів

 

Друк

П'ята міжнародна науково-практична конференція
"Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія" – Тези доповідей, 27-29 травня 2015р. – Івано-Франківськ, 2015. – С.210-211

2

Власій О.О.

Кусій М.І.

4.

 

Деякі геометричні

застосування теорії груп

Друк.

Матеріали XIX міжвузівської науково-практичної конференції «Методичні проблеми викладання математикиу вищих навчальних закладах», Львівський технічний коледж, тези доп., 2015.-5 с.

4

Тацій Р.М.

5.

Групи симетрій деяких многокутників та многогранників

Друк.

Міжнародна науково-практична конференція курсантів і студентів «Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності» 27 березня 2015р. Львів: ЛДУ БЖД, 2015. – С. 186-187. 

2

Кабалюк Д.С.

Поліщук О.В.

Основні навчально-методичні праці

1.

Спеціальні розділи математики Методичні вказівки та завдання для виконання контрольної роботи №1 слухачами IІ - го курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.170103 «Управління інформаційною безпекою»

 

Друк.

Львів: ЛДУ БЖД, 2015. – 25 с.

25

 

Карабин О.О.

2.

Спеціальні розділи математики Методичні вказівки та завдання для виконання контрольної роботи №2 слухачами IІІ - го курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.170103 «Управління інформаційною безпекою»

Друк.

Львів: ЛДУ БЖД, 2015. – 18 с.

18

 

Карабин О.О.

3.

Статистичний аналіз

навчальний посібник

Друк.

Львів: ЛДУ БЖД, 2015. –  144с.

144

Карабин О.О.

Кусій М.І.

 

 

Завідувач кафедри

прикладної математики і механіки

доктор фізико-математичних наук, професор                                                                Р.М. Тацій