Лічильник відвідувань

СПИСОК
наукових праць
доктора фізико-математичних наук, професора

Тація Романа Мар’яновича за  2015 рік

 

№ п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

Статті

1.

Прямий метод розрахунку нестаціонарного температурного поля за умов пожежі

Друк

Збірник наукових праць ЛДУ БЖД «Пожежна безпека»

№26, 2015. – С. 156-166

14

Пазен О.Ю.

2.

Discretization method used to resolve the rectangular plates’ stability problem, case of singular elastic foundation

Друк

Праці Одеського політехнічного інституту «Машинобудування. Технологія металів. Матеріалознавство» №2(46), 2015. – С.36-45

10

Ушак Т.І.

3.

Общие краевые задачи для уравнения теплопроводности с кусочно-непрерывными коэффициентами

Подано до друку

Инженерно-физический журнал

Республіка Білорусь

15

Пазен О.Ю.

4.

Расчет стационарного температурного поля в многослойной плите с учетом внутренних источников тепла при условии неидеального теплового контакта между слоями

Подано до друку

Ежеквартальной журнал «Безопасность и пожарная техника»

Республіка Польща

11

Пазен О.Ю.

5.

Загальна третя крайова задача для рівняння теплопровідності з кусково-сталими коефіцієнтами та внутрішніми джерелами тепла.

Подано до друку

Збірник наукових праць ЛДУ БЖД «Пожежна безпека»

 

9

Ушак Т.І.,

Пазен О.Ю.

6.

Теплоизолирующая способность многослойных строительных конструкций с учетом разрушения произвольного слоя

Подано до друку

Вестник Кокшетауского технического института

7

Семерак М.М.

Пазен О.Ю.

Конференції

1.

Загальна крайова задача для рівняння теплопровідності з кусково-неперервними коефіцієнтами

Друк

Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів». – Тези доповідей, 19-22 лютого 2015р. – Рівне, 2015. – С.158

1

Стасюк М.Ф.,

Пазен О.Ю.

2.

Загальна третя крайова задача для рівняння теплопровідності з кусково-неперервними коефіцієнтами та стаціонарною неоднорідністю

Друк

П'ята міжнародна науково-практична конференція
"Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія" – Тези доповідей, 27-29 травня 2015р. – Івано-Франківськ, 2015. – С.201-202

2

Стасюк М.Ф.,

Пазен О.Ю.

3.

Загальна перша крайова задача для рівняння    гіперболічного типу з кусково-неперервними

коефіцієнтами

Друк

П'ята міжнародна науково-практична конференція
"Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія" – Тези доповідей, 27-29 травня 2015р. – Івано-Франківськ, 2015. – С.201-202

2

Карабин О.О.,

 Чмир О.Ю.

4.

Метод дискретизації у задачах про вільні коливання оболонок підкріплених шпангоутами

Друк

12-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові. – Тези доповідей, 28-29 травня 2015р. – Львів, 2015. – С. 24-25

2

Ушак Т.І.

 

 

Завідувач кафедри

прикладної математики і механіки

доктор фізико-математичних наук, професор                                                                Р.М. Тацій