Лічильник відвідувань

 

СПИСОК

наукових праць

к.ф.-м.н., доцента

Чмир Оксани Юріївни

опублікованих у 2015 році

 

№ п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1.

Використання програмних математичних пакетів для статистичного аналізу експериментальних даних у вивченні дисципліни Математичні методи в психології.

Друк.

Збірник матеріалів IV міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи”, 21–22 жовтня 2015 р. – Львів, 2015. – Ч. 2. – C. 167 - 172.

 

6

Карабин О.О.

2.

Характер степеневих особливостей розвязку першої узагальненої крайової задачі для рівняння .

Друк.

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія математика і інформатика. – 2015. –  1 (26). – С. 154 169.

16

 

3.

Про диференціальні операції векторного поля, як необхідний інструмент в математичному моделюванні.

Друк.

XIX міжвузівська науково-практична конференція “Методичні проблеми викладання математики у вищих навчальних закладах”. Тези доповідей, 20 лютого 2015 р. – Львів, 2015. – С. 23-28.

 

6

Карабин О.О.

4.

Про впровадження в процес викладання вищої математики прикладних задач та способи їх вирішення за допомогою пакету MAPLE.

Друк.

Міжнародна наукова конференція “Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів”. Матеріали конференції, 19-22 лютого 2015 р. – Рівне, 2015. – С. 174.

 

1

Карабин О.О.

5.

Задача про розрахунок необхідної потужності вентиляторів в приміщення цеху.

Друк.

Міжнародна науково-практична конференція курсантів та студентів “Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності”. Зб. наук. праць міжнар. наук. - практ. конф. курс. і студ., 25-27 березня 2015 р. – Львів, 2015. – С. 286 - 287.

 

2

Карабин О.О.,

Романюк Ю.

6.

Про визначення часу витікання рідини з циліндричного бака крізь круглий отвір.

Друк.

Міжнародна науково-практична конференція курсантів та студентів “Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності”. Зб. наук. праць міжнар. наук. - практ. конф. курс. і студ., 25-27 березня 2015 р. – Львів, 2015. – С. 278 - 279.

 

2

Карабин О.О.,

Процишин Т.

7.

Про методи розвязання задач теплопровідності.

Друк.

Всеукраїнська науково - практична конференція курсантів та студентів “Актуальні проблеми технічних та

соціально-гуманітарних наук у забезпеченні діяльності

служби цивільного захисту”. Матеріали конференції, 8 квітня 2015 р. – Черкаси, 2015. – С. 62 - 63.

 

2

Карабин О.О.,

Токарський Т.І.

8.

Математичні моделі в екології популяцій.

Участь

II Всеукраїнська науково-практична конференція ад’юнктів, курсантів та студентів “Екологічні аспекти безпеки життєдіяльності”, 28 квітня 2015 р. – Львів, 2015.

 

 

Стахів Ю.

9.

Загальна перша крайова задача для рівняння гіперболічного типу з кусково-неперервними коефіцієнтами.

Друк.

V Міжнародна науково - практична конференція Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія”. Матеріали конференції, 27-29 травня 2015 р. – Івано-Франківськ, 2015. – С. 196 - 197.

 

2

Тацій Р.М.,

Карабин О.О.

10.

Загальна перша крайова задача для рівняння гіперболічного типу з кусково - неперервними коефіцієнтами та стаціонарною неоднорідністю.

Подано до друку

Вісн. нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Серія фізико – матем. науки. – 20??. – № ???. – С. ??-??. Фахове видання

 

8

Тацій Р.М.,

Карабин О.О.

РЕЦЕНЗІЯ НА СТАТТЮ

1.

Класичний розв’язок оберненої задачі для рівняння дробової дифузії при інтегральній за часом умові перевизначення

 

ЛНУ ім. І. Франка

6

Лопушанська Г.П.,

Лопушанський А.О.,

М’яус О.М.

Опонент дисертації к. Ф.-М. н.:

1.

Репетило С.М. Задачі з мішаними крайовими умовами для гіперболічних і безтипних рівнянь у циліндричних областях

 

9 жовтня 2015 р. – Львівський національний університет імені Івана Франка.

 

 

Доцент

кафедри прикладної математики і механіки,

к. ф.-м. наук                                                                                                             О.Ю. Чмир