ФОРМА ДОДАТКУ 11
 
 
Список
наукових та навчально-методичних праць

Купчак Мар’яна Ярославівна

за 2015 р.

 

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

І. Наукові роботи

 

1.                    

Безпека людини як пріоритетне завдання держави та громадянського суспільства

Друк.

Збірник наукових праць Х Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, курсантів та студентів «Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності». Львів-2015, ЛДУ БЖД. – С. 109-110.

 

2

Повстин В.А.

2.                    

Державне управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

Друк.

Збірник тез Міжвузівської науково-практичної конференції курсантів та студентів «Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій». Львів-2015, ЛДУБЖД. – С. 163-164.

2

Петровська Л.

3.                    

Еколого-правовий статус громадян України

Друк.

Збірник тез Міжвузівської науково-практичної конференції курсантів та студентів «Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій». Львів-2015, ЛДУБЖД. – С. 169-170.

2

Процюк  М. Л. 

4.                    

Екологічна безпека як складова національної безпеки держави

Друк.

Збірник тез Міжвузівської науково-практичної конференції курсантів та студентів «Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій». Львів-2015, ЛДУБЖД. – С. 132-133.

2

Бугайчук І.

5.                    

Контроль за станом навколишнього

природного середовища

Друк.

Збірник тез Міжвузівської науково-практичної конференції курсантів та студентів «Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій». Львів-2015, ЛДУБЖД. – С. 167-168.

2

А. А. Приходько           

6.                    

Пожежна безпека та правова основа її забезпечення

Друк.

Збірник тез Міжвузівської науково-практичної конференції курсантів та студентів «Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій». Львів-2015, ЛДУБЖД. – С. 152-153.

2

Лущ І. В.

7.                    

Право громадян України на вільний доступ до екологічної інформації

Друк.

Збірник тез Міжвузівської науково-практичної конференції курсантів та студентів «Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій». Львів-2015, ЛДУБЖД. – С. 173-174.

2

Самсон Ю.

 

8.                    

Право на безпечне для життя і здоров’я

людини довкілля

Друк.

Збірник тез Міжвузівської науково-практичної конференції курсантів та студентів «Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій». Львів-2015, ЛДУБЖД. – С. 176-177.

2

 Федів І. С.

9.                    

Наслідки аварії на ЧАЕС: відповідальність влади та народна пам'ять

Друк.

Збірник тез Міжвузівської науково-практичної конференції курсантів та студентів «Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій». Львів-2015, ЛДУБЖД. – С. 165-166.

2

Повстин В.А.

10.                

Роль екологічної експертизи у забезпеченні

екологічної безпеки держави

Друк.

Збірник тез Міжвузівської науково-практичної конференції курсантів та студентів «Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій». Львів-2015, ЛДУБЖД. – С. 153-154.

2

Мізюк Ю. В.

11.                

Формування правосвідомості  у майбутніх фахівців служби цивільного захисту

Друк.

Збірник тез Міжвузівської науково-практичної конференції курсантів та студентів «Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій». Львів-2015, ЛДУБЖД. – С. 141-142.

2

Гончарук Д. В.

12.                

Значення інземних мов у формуванні професійних компетенцій рятувальника

Друк.

Збірник тез ІІІ Міжвузівської студентської науково-практичної конференції іноземними мовами «Якісне професійне спілкування як чинник соціально-економічної стабільності суспільства». Львів-2015, Львівський інститут економіки і туризму. С. 9-10.

2

Повстин В.А.

13.                

Правове регулювання суспільних відносин при надзвичайних екологічних ситуаціях

Друк.

Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи». С. 361-363.

 

Харчук А.І.

14.                

Збереження цілісності держави в умовах ведення інформаційної війни

Друк.

Збірник тез доповідей та повідомлень Всеукраїнської курсантсько-студентської наукової конференції «Механізм правового регулювання правоохоронної та правозахисної діяльності в умовах формування громадянського суспільства». С. 325-326.

 

Павлюк Т.Р.

15.                

Основні напрями державної політики у сфері забезпечення інформаційної безпеки

Друк.

Збірник тез доповідей та повідомлень Всеукраїнської курсантсько-студентської наукової конференції «Механізм правового регулювання правоохоронної та правозахисної діяльності в умовах формування громадянського суспільства». С. 444-445.

 

Сливка А.Р.

16.                

Права і свободи людини у філософії права українських народників: зародження і формування

Друк.

Збірник НУ «Львівська політехніка»

(фахове видання)

 

Саміло А.В.,

Шишко В.В.

17.                

Зміна гендерних стереотипів у час війни: покликання жінки

Друк.

Збірник тез доповідей ІІІ міжнародної курсантсько-студентської наукової конференції

 

Повстин В.А.