ФОРМА ДОДАТКУ 11
 
 
Список
наукових та навчально-методичних праць

Мартин Ольга Максимівна

за 2015 р.

 

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

І. Наукові роботи

 

1.                   

Формування соціалізаційної рівноваги в мікроекономічних системах

 

Тези конфе-ренції

Зовнішні та внутрішні фактори впливу на економічну систему країн: Збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 30-31 січня 2015 р.). У 2-х частинах. – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2015. – Ч. 1. – С.6-9

4 с.

Башнянин Г.І.,

Гончарук Л.Я.

2.                   

Діяльність лікарських товариств та лікарів у фалеристичних пам’ятках першої половини ХХ ст.

Наукова стаття

Нумізматика і фалеристика. – 2014. – № 2. – С. 14-16

3 с.

Пахолко С.В., Камгабала О.

3.                   

Проблема точності виміру рівня ефективності соціалізації мікроекономічних систем

 

Тези конфе-ренції

Наукові засади ресурсозбереження в системі антикризового управління ті відтворення економіки. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 30-31 січня 2015 р.). У 2-х частинах. – Хмельницький: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Ч. 1. – С. 7-9

3 с.

Башнянин Г.І.,

Гончарук Л.Я.,

Москва М.Я.

4.                   

«Українська Служба Батьківщині» та Українська Повстанська Армія

Тези конфе-ренції

Українська Повстанська Армія: формування національної ідеї та боротьба за українську державу. Матеріали Міжн. наук. конф., м. Бережани, 16 квітня 2015 року. – Бережани-Тернопіль, Астон, 2015. – С.19-21

3 с.

Пахолко С.В.

5.                   

Ефективність соціалізації мікроекономічних систем: суть та проблема виміру

Наукова стаття

Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання / Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. – 2015. – № 3. – Режим доступу : http : // www.global-national.in.ua/issue-3-2015

6 с.

Башнянин Г.І.,

Гончарук Л.Я.

6.                   

Соціалізація як соціально-економічний феномен: теоретичні підходи до її суті

Тези конфе-ренції

Розвиток національної економіки: теорія і практика: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 3-4 квітня 2015 року). – Тернопіль : Крок, 2015. – Ч. 1. – С. 173-175.

3 с.

7.                   

Інформаційна безпека як складова національної безпеки: теоретичні підходи до її суті

Тези конфе-ренції

Матеріали 4-ї Міжнародної наукової конференції ICS-2015 «Інформація, комунікація, суспільство 2015». – Львів, Вид-во Львівської політехніки, 2015. – С.18-19

2 с.

-

8.                   

Аналіз конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості

Тези конфе-ренції

Стратегія збалансованого використання економічного, технологічного та ресурсного потенціалу країни: зб. наук. праць міжн. наук.-практ. Інтернет-конф., 4-5червня 2015 року (ПДАТУ, м. Кам’янець-Подільський). – Тернопіль : Крок, 2015. – С. 176-178

3 с.

Завада О.П.

9.                   

Бюджетне фінансування Державної служби України з надзвичайних ситуацій: проблеми та їх вирішення

 

Тези конфе-ренції

Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та

аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (26-27 червня 2015 року). – Луцьк: РВВ Луцького НТУК, 2015. – С. 133-135

3 с.

Завада О.П.

10.               

Пожежна безпека: основні тенденції в Україні

Тези конфе-ренції

Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку” (ІТЕП-2015): матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 вересня 2015 р. ПВНЗ «Буковинський університет». – Чернівці : Книг и – ХХІ, 2015. – С. 155-156

2 с.

11.               

Пожежна безпека як соціосистема: суть та особливості

 

Наукова стаття

Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання / Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. – 2015. – № 3. – Режим доступу : http : // www.global-national.in.ua/issue-6-2015

6 с.

Гринчишин Н.М., Міллер О.В.

12.               

Формування грошово-кредитного механізму державного регулювання економічних процесів в Україні

Наукова стаття

Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання / Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. – 2015. – № 3. – Режим доступу : http : // www.global-national.in.ua/issue-7-2015

6 с.

Труш І.Є.

13.               

Пожежна безпека як складна соціосистема

Тези конфе-ренції

Проблеми цивільного захисту: управління,  попередження, аварійно-рятувальні та спеціальні роботи: матеріали  ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 1-2 жовтня 2015 року, Національний університет цивільного захисту України

 

14.               

Динаміка причин виникнення пожеж в Україні та їх аналіз

 

Тези конфе-ренції

17 Всеукраїнська науково-практична конференція рятувальників на базі Міжнародного виставкового центру в рамках ХIV Міжнародного виставкового форуму «Технології захисту/ПожТех–2015» 22-23 вересня 2015 р.

 

15.               

Пожежна безпека в Україні: регіональні аспекти

Тези конфе-ренції

Актуальні проблеми технічних та соціально-гуманітарних наук у забезпеченні діяльності служби цивільного захисту: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів та студентів. – 8 квітня 2015 року, м. Черкаси. – Черкаси: ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2015. – С. 155-157

3 с.

Добранська Х.Ю.

16.               

Пожежна безпека: динаміка основних показників в містах та сільській місцевості в Україні

Тези конфе-ренції

Актуальні проблеми технічних та соціально-гуманітарних наук у забезпеченні діяльності служби цивільного захисту: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів та студентів. – 8 квітня 2015 року, м. Черкаси. – Черкаси: ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2015. – С. 208-210

3 с.

Сидорак Р.Я.

17.               

Соціальна безпека суспільства в контексті соціальної політики держави

Тези конфе-ренції

Проблеми та перспективи розвитку національної економіки : ХІІІ Всеукр. наук.-практ. он-лайн-конф. молодих учених та студентів, 04 березня 2015 р., м. Острог / ред. кол.: Козак Л. В., Недзведовська О. Є. та ін. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – С. 58-59.

2 с.

Добранська Х.Ю.

18.               

Соціально-економічна політика держави сьогодні в контексті безпеки життєдіяльності 

 

Тези конфе-ренції

Проблеми та перспективи розвитку національної економіки : ХІІІ Всеукр. наук.-практ. он-лайн-конф. молодих учених та студентів, 04 березня 2015 р., м. Острог / ред. кол.: Козак Л. В., Недзведовська О. Є. та ін. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – С. 159-160.

2 с.

Сидорак Р.Я.

19.               

Соціальна політика та соціальна безпека держави: їх взаємозв’язок 

Тези конфе-ренції

Проблеми та перспективи розвитку національної економіки : ХІІІ Всеукр. наук.-практ. он-лайн-конф. молодих учених та студентів, 04 березня 2015 р., м. Острог / ред. кол.: Козак Л. В., Недзведовська О. Є. та ін. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – С. 159-160

2 с.

Бурмич М.О.

20.               

Деякі фінансово-економічні аспекти забезпечення пожежної безпеки в Україні  

Тези конфе-ренції

Проблеми та перспективи розвитку та забезпечення безпеки життєдіяльності : Зб. наук. праць Х Міжднар. наук.-практ. конф. молодих вчених, курсантів і студентів. – Львів: ЛДУ БЖД, 2015. – С. 16-17.

2 с.

Бурмич М.О.

21.               

Соціальна складова пожежної безпеки в Україні  

Тези конфе-ренції

Проблеми та перспективи розвитку та забезпечення безпеки життєдіяльності : Зб. наук. праць Х Міжднар. наук.-практ. конф. молодих вчених, курсантів і студентів. – Львів: ЛДУ БЖД, 2015. – С. 16-17

2 с.

Сидорак Р.Я.

22.               

Економічні закономірності пожежної безпеки в Україні

Тези конфе-ренції

Проблеми та перспективи розвитку та забезпечення безпеки життєдіяльності : Зб. наук. праць Х Міжднар. наук.-практ. конф. молодих вчених, курсантів і студентів. – Львів: ЛДУ БЖД, 2015. – С. 88-89

2 с.

Добранська Х.Ю.

23.               

Загрози інформаційній безпеці України 

Тези конфе-ренції

Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій : Матеріали міжвузів. наук.-практ. конф. курсантів і студентів. – Львів: ЛДУ БЖД, 2015. – С. 268-269 

2 с.

Піліпиха О.В.

24.               

Інформаційна безпека як визначальний компонент національної безпеки України

Тези конфе-ренції

Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій : Матеріали міжвузів. наук.-практ. конф. курсантів і студентів. – Львів: ЛДУ БЖД, 2015. – С. 250-251

2 с.

Нагірняк Ю.М.

25.               

Пожежні ризики в національній економіці та економічна безпека

Тези конфе-ренції

Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій : Матеріали міжвузів. наук.-практ. конф. курсантів і студентів. – Львів: ЛДУ БЖД, 2015. – С. 248-249

2 с.

Мостіпан В.С.

26.               

Економічна безпека в системі національної безпеки

Тези конфе-ренції

Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій : Матеріали міжвузів. наук.-практ. конф. курсантів і студентів. – Львів: ЛДУ БЖД, 2015. – С. 258-259

2 с.

Павлюк Т.Р.

27.               

Релігія як неекономічний чинник економічної безпеки

Тези конфе-ренції

Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій : Матеріали міжвузів. наук.-практ. конф. курсантів і студентів. – Львів: ЛДУ БЖД, 2015. – С. 184-186

3 с.

Антоненко І.О.

28.               

Грошово-кредитна безпека: суть та загрози

Тези конфе-ренції

Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій : Матеріали міжвузів. наук.-практ. конф. курсантів і студентів. – Львів: ЛДУ БЖД, 2015. – С. 260-261

2 с.

Парубок К.О.,

Бурмич М.О.

29.               

Тіньова економіка та її вплив на економічну безпеку країни

Тези конфе-ренції

Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій : Матеріали міжвузів. наук.-практ. конф. курсантів і студентів. – Львів: ЛДУ БЖД, 2015. – С. 282-283

2 с.

Сидорак Р.Я.

30.               

Формування культури безпеки життєдіяльності населення

Тези конфе-ренції

Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій : Матеріали міжвузів. наук.-практ. конф. курсантів і студентів. – Львів: ЛДУ БЖД, 2015. – С. 217-218

2 с.

Добранська Х.Ю.

31.               

Повернення  митрополита Андрея Шептицького з російського полону

Тези конфе-ренції

Культура як феномен людського духу (багатогранність і наукове осмислення), ІІІ між нар. курс.-студ. наук. конф. (ХІ; 2015; Львів). Збірник тез доповідей. – Львів, ЛДУБЖД, 2015. – С. 103-105

3 с.

Кіт О.Ю.

32.               

Інформаційна війна і Україна: особливості та можливості протидії

Тези конфе-ренції

Культура як феномен людського духу (багатогранність і наукове осмислення), ІІІ між нар. курс.-студ. наук. конф. (ХІ; 2015; Львів). Збірник тез доповідей. – Львів, ЛДУБЖД, 2015. – С. 379-382

4 с.

Павловський О.О.

33.               

Львівський боксер Антон Білий – легенда галицької спортивної культури

Тези конфе-ренції

Культура як феномен людського духу (багатогранність і наукове осмислення), ІІІ між нар. курс.-студ. наук. конф. (ХІ; 2015; Львів). Збірник тез доповідей. – Львів, ЛДУБЖД, 2015. – С. 80-82

3 с.

Сидорак Р.Я., Вдович Р.А.

34.               

Євген Слуцький – найбільш видатний український економіст-математик на початку ХХ століття

Тези конфе-ренції

Культура як феномен людського духу (багатогранність і наукове осмислення), ІІІ між нар. курс.-студ. наук. конф. (ХІ; 2015; Львів). Збірник тез доповідей. – Львів, ЛДУБЖД, 2015. – С. 77-79

3 с.

Мостіпан В.С.

 

35.               

Ада Август Лавлейс – перша жінка-програміст у світі

Тези конфе-ренції

Культура як феномен людського духу (багатогранність і наукове осмислення), ІІІ між нар. курс.-студ. наук. конф. (ХІ; 2015; Львів). Збірник тез доповідей. – Львів, ЛДУБЖД, 2015. – С. 147-149

3 с.

Солтис М.Ю.

 

36.               

Адам Коцко і боротьба за український університет у Львові на початку ХХ століття

Тези конфе-ренції

Культура як феномен людського духу (багатогранність і наукове осмислення), ІІІ між нар. курс.-студ. наук. конф. (ХІ; 2015; Львів). Збірник тез доповідей. – Львів, ЛДУБЖД, 2015. – С. 75-77

3 с.

Чернецький О.В.