Форма додатку 11

 

СПИСОК

наукових праць

Саміла Андрія Вікторовича

за 2015 рік

 

з/п

Назва

Характер

роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

І. Наукові роботи

І – ше півріччя

1.

«Формування правової культурита правової свідомості працівника ДСНС України».

Друк.

Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій: Зб. тез доповідей Міжвузівська наук.-практ. конф.  курсантів та студентів – Л.: ЛДУ БЖД, 2015. – С. 131-132.

 

2

Анісімов С.А.

2.

«Правове регулювання законодавства України у сфері безпеки».

Друк.

Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій: Зб. тез доповідей Міжвузівська наук.-практ. конф.  курсантів та студентів – Л.: ЛДУ БЖД, 2015. – С. 143-144.

 

2

Демчук В.В.

3.

«Правове регулювання діяльності органів ДСНС».

Друк.

Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій: Зб. тез доповідей Міжвузівська наук.-практ. конф.  курсантів та студентів – Л.: ЛДУ БЖД, 2015. – С. 145-146.

 

2

Ковба В.В.

4.

«Роль правової роботи у формуванні правової культури людини як суб’єкта безпеки життєдіяльності».

Друк.

Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій: Зб. тез доповідей Міжвузівська наук.-практ. конф.  курсантів та студентів – Л.: ЛДУ БЖД, 2015. – С. 157-158.

 

2

Лавренюк О.В.

5.

«Економічні механізми природо використання і охорони НПС».

Друк.

Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій: Зб. тез доповідей Міжвузівська наук.-практ. конф.  курсантів та студентів – Л.: ЛДУ БЖД, 2015. – С. 233-234.

 

2

Кордунова Ю.С

6.

«Формування комплексного механізму державного управління ПБ».

Друк.

Х Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, курсантів і студентів. Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності - Л.: ЛДУ БЖД, 2015.С. 101-102.

 

1

Анісімов С.А.

7.

«Формування комплексного механізму державного управління ПБ».

Друк.

Х Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, курсантів і студентів. Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності - Л.: ЛДУ БЖД, 2015.С. 102-105.

 

3

Демян В.В.

8.

«Аналіз діяльності ПРП в умовах сьогодення».

Друк.

Х Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, курсантів і студентів. Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності - Л.: ЛДУ БЖД, 2015.С. 105-107.

 

2

Ковба В.В.

9.

«Інноваційне забезпечення  механізмів державного управління ПБ».

Друк.

Х Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, курсантів і студентів. Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності - Л.: ЛДУ БЖД, 2015.С. 113-115.

 

2

Слободян І.В.

ІІ – ге півріччя

10.

Основні напрямки та проблеми ефективної стратегії управління інноваційною діяльністю ДСНС України

 

Друк.

Сучасний стан цивільного захисту України: перспективи та шляхи до Європейського простору: матеріали 17 Всеукраїнської науково-практичної конференції рятувальників. – Київ: ІДУЦЗ, 2015. – С. 343 – 346.

3

Яковчук Р.С.

11.

Тероризм у формі боротьби за національний суверенітет: до постановки проблеми

Друк.

Вісник НУ «ЛП»

Фахове видання

7

Яковчук Р.С.,

Шишко В.В.,

Повстин О.В.

12.

Права і свободи людини у філософії права Українських народників: зародження і формування

Друк.

Вісник НУ «ЛП»

Фахове видання

6

Купчак М.Я.,

Шишко В.В.

 

13.

Сучасні тенденції поширення міжнародного тероризму

Друк.

Електронне наукове видання «Юридичний науковий електроний журнал» Запоріжжя: ЗНУ, 2015.-№ 2. – С. 275-279.

Фахове видання

6

Шишко В.В.,

Масимів О.П.

14.

Legal and organizational basis of civil defense in modern Ukraine

Друк.

Механізм правового регулювання правоохоронної та правозахисної діяльності в умовах формування громадянського суспільства (Осінні читання): тези доповідей та повідомлень учасників Всеукраїнської курсантсько-студентської наукової конференції (20 листопада 2015 р.). – Львів: Львівський держав- ний університет внутрішніх справ, 2015. – С. 116-118.

3

Дзюба Т.І.

15.

Generalities, tasks and purpose of civil protection of Ukraine

Друк.

Механізм правового регулювання правоохоронної та правозахисної діяльності в умовах формування громадянського суспільства (Осінні читання): тези доповідей та повідомлень учасників Всеукраїнської курсантсько-студентської наукової конференції (20 листопада 2015 р.). – Львів: Львівський держав- ний університет внутрішніх справ, 2015. – С. 260-261.

2

Лугина А.А.