Форма додатку 11

 

СПИСОК

наукових праць

Яковчука Романа Святославовича

за 2015 рік

 

з/п

Назва

Характер

роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

І. Наукові роботи

1.

Влияние температуры нагревания на показатели адгезионной прочности огнезащитного покрытия

Друк.

Обеспечение безопасности жизнедеятельности: проблемы и перспективы: сб. материалов IX международной научно-практической конференции молодых ученых: курсантов (студентов), слушателей магистратуры и адъюнктов (аспирантов): В 2-х ч. Ч.1. – Минск: КИИ, 2015. – С. 53-54.

2

Оленюк Н.М.

2.

Експериментальне дослідження вогнезахисної здатності та ефективності наповнених силіційорганічних покриттів для залізобетонних будівельних конструкцій

Друк.

Наукова робота подана Відкритий Міжнародний конкурс на кращу наукову роботу курсантів, студентів та слухачів у сфері безпеки життєдіяльності, ЛДУ БЖД 2015 рік

25

Оленюк Н.М.

3.

Влияние минерализующих компонентов на температурную зависимость адгезионной прочности огнезащитных покрытий

Друк.

Чрезвычайные ситуации: теория, практика, инновации ЧС-2014: материалы Междунар. науч.-практ. конф., редкол.: И.И. Суторьма (науч. ред.) [и др.]. – Гомель: ГГТУ им. П. О. Сухого, 2015. – С. 72-73.

1

Оленюк Н.М.

4.

Роль державного нагляду (контролю) у забезпеченні пожежної та техногенної безпеки держави

Друк.

Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності: Зб. наук. праць Х Міжнар. наук.-практ. конф. моло-дих вчених, курсантів та студентів – Л.: ЛДУ БЖД, 2015. – С. 74-75.

2

Оленюк Н.М.

5.

Інноваційні технології управління

у сфері безпеки життєдіяльності

Друк.

Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції курсантів та студентів – Л.: ЛДУ БЖД, 2015. – С. 36-37.

2

Жидких П.В.

6.

Інноваційні технології управління

у сфері пожежної охорони

Друк.

Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції курсантів та студентів – Л.: ЛДУ БЖД, 2015. – С. 38-39.

2

Жук М.П.

7.

Стратегічне управління задля забезпечення

безпеки життєдіяльності

Друк.

Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції курсантів та студентів – Л.: ЛДУ БЖД, 2015. – С. 41-42.

2

Зотов А.О.

8.

Тенденції розвитку сучасного

державного управління в Україні

Друк.

Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції курсантів та студентів – Л.: ЛДУ БЖД, 2015. – С. 62-63.

2

Крижановська О.Л.

9.

Проблеми розвитку державного управління

Друк.

Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції курсантів та студентів – Л.: ЛДУ БЖД, 2015. – С. 104-105.

2

Савчук М.М.

10.

Основні положення зaконодaвствa

щодо безпеки життєдiяльностi

Друк.

Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції курсантів та студентів – Л.: ЛДУ БЖД, 2015. – С. 134-135.

2

Білан В.П.

11.

Організаційно-правові аспекти функціонування

Єдиної державної системи цивільного захисту України

Друк.

Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції курсантів та студентів – Л.: ЛДУ БЖД, 2015. – С. 136-137.

2

Гапончук М.І.

12.

Управління системою охорони праці

на підприємствах України

Друк.

Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції курсантів та студентів – Л.: ЛДУ БЖД, 2015. – С. 137-138.

2

Гера О.А.

13.

Правові аспекти законодавства України

у сфері безпеки життєдіяльності

Друк.

Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції курсантів та студентів – Л.: ЛДУ БЖД, 2015. – С. 180-181.

2

Ярема Н.П.

14.

Експериментальне дослідження вогнестійкості огороджувальних конструкцій з комбінованим наповнювачем

Друк.

Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів: ЛДУ БЖД, УрНДІПБ ДСНС України, 2015. – № 26.

Фахове видання

7

Веселівський Р.Б.,

Василенко О.О.

 

15.

Підвищення межі вогнестійкості металевих конструкцій вогнезахисними речовинами

Друк.

НАУКОВИЙ ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІСОТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ: збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.5. – С. 178-183.

Фахове видання

8

Артеменко В.В.,

Харчук А.І.,

Міллер О.В.

16.

 Дослідження вогнезахисної ефективності вогнезахисних речовин для металевих будівельних конструкцій

Друк.

Проблеми цивільного захисту: управління, попередження, аварійно-рятувальні та спеціальні роботи: збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Харків: Національний університет цивільного захисту України, 2015. – С. 214-216.

3

Артеменко В.В.

17.

Розробка та прийняття управлінських рішень в умовах надзвичайних ситуацій

Друк.

Проблеми цивільного захисту: управління, попередження, аварійно-рятувальні та спеціальні роботи: збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Харків: Національний університет цивільного захисту України, 2015. – С. 44-45.

2

Кузиляк В.Й.

18.

Основні напрямки та проблеми ефективної стратегії управління інноваційною діяльністю ДСНС України

 

Друк.

Сучасний стан цивільного захисту України: перспективи та шляхи до Європейського простору: матеріали 17 Всеукраїнської науково-практичної конференції рятувальників. – Київ: ІДУЦЗ, 2015. – С. 343 – 346.

3

Саміло А.В.

19.

Тероризм у формі боротьби за національний суверенітет: до постановки проблеми

Друк.

Вісник НУ «ЛП»

Фахове видання

7

Саміло А.В.,

Шишко В.В.,

Повстин О.В.

20.

Actual problems introduction of norms and provisions of the Code of civil defense of Ukraine

Друк.

Механізм правового регулювання правоохоронної та правозахисної діяльності в умовах формування громадянського суспільства (Осінні читання): тези доповідей та повідомлень учасників Всеукраїнської курсантсько-студентської наукової конференції (20 листопада 2015 р.). – Львів: Львівський держав- ний університет внутрішніх справ, 2015. – С. 181-182.

2

Казибрід А.М.

21.

The history of formation of civil defence in Ukraine

Друк.

Механізм правового регулювання правоохоронної та правозахисної діяльності в умовах формування громадянського суспільства (Осінні читання): тези доповідей та повідомлень учасників Всеукраїнської курсантсько-студентської наукової конференції (20 листопада 2015 р.). – Львів: Львівський держав- ний університет внутрішніх справ, 2015. – С. 537-539.

2

Шерстобітова А.В.

22.

Експериментальне дослідження вогнестійкості огороджувальних конструкцій з гіпсокартонними плитами

Друк.

Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів: ЛДУ БЖД, УрНДІПБ ДСНС України, 2015. – № 27.

Фахове видання

7

Веселівський Р.Б.

Василенко В.В.,

Семенюк П.В.