Віртуальний університет: навчальне середовище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

Курс призначений для студентів та курсантів першого року навчання. Розрахований на 70 годин. Включає тематичний та граматичний матеріал. Тематичний матеріал розроблений на базі підручника Enterprise 2. Граматичний матеріал поданий в українському (Верба Г.) та англійському (Murphy R., Enterprise 2) варіантах. Усі вправи подані у вигляді тестів. Матеріали курсу озвучені.