Кафедра практичної психології та педагогіки, яка створена у 2006 році, функціонує в структурі Навчально-наукового інституту психології та соціального захисту ЛДУ БЖД.

Науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують підготовку здобувачів вищої освіти за двома спеціальностями: 053 Психологія та 015 Професійна освіта.

Кафедра готує фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійними програмами «Практична психологія» та «Екстремальна та кризова психологія»; а також – другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Практична психологія» в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки». Майбутні практичні психологи отримують необхідні компетенції для роботи в кризових ситуаціях, знання у галузях психології травми та реабілітаційної психології, практичні навички роботи у повсякденних, особливих та екстремальних умовах, що сприятиме оптимізації діяльності фахівців ризиконебезпечних професій, відновленню психічного і соматичного здоров’я, психологічного благополуччя, втрачених внаслідок переживання надзвичайних подій.

Із 2016 року кафедра здійснює підготовку третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 015 Професійна освіта в галузі знань 01 «Освіта / педагогіка». Метою освітньої програми є підготовка кадрів вищої кваліфікації для викладацької та науково-дослідної діяльності в різних закладах професійної освіти і науково-дослідних установах; формування та розвиток у здобувачів компетентностей для ефективного викладання у вищій, фаховій передвищій і професійній (професійно-технічній) освіті.