Кафедра військової підготовки є структурним підрозділом Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, що здійснює підготовку офіцерів запасу з числа громадян України, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров’я та морально - діловими якостями відповідно до наказу ректора  Львівського державного університету безпеки життєдіяльності № 218 о/с від  15 квітня 2016 року «Про оголошення утворення кафедри військової підготовки та проведення заходів  щодо організації її діяльності».
    Кафедра здійснює підготовку офіцерів запасу за 2 військово-обліковими спеціальностями:
 1.«Бойове застосування інженерно-саперних (інженерних) з’єднань, військових частин і підрозділів»;
 2.«Організація пожежної безпеки».