Інститут післядипломної освіти являється структурним підрозділом   у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності. Основною метою діяльності інституту є підготовка та післядипломна освіта працівників ДСНС України та інших міністерств і відомств. Інститут післядипломної освіти є сьогодні ключовою ланкою в системі неперервного навчання в університеті. Система постійного оновлення знань, поповнення інформації, вдосконалення вмінь та навичок одержала назву «освіта впродовж всього життя», тому основними напрямами діяльності Інституту післядипломної освіти є реалізація стратегії розвитку системи післядипломної освіти, що ґрунтується на світових стандартах, сучасних освітніх технологіях, інноваційних педагогічних ідеях, передовому педагогічному досвіді; забезпечення випереджувального характеру підвищення кваліфікації працівників підрозділів служби цивільного захисту та керівного складу професійних аварійно-рятувальних служб відповідно до суспільних вимог; мобільності, швидкого реагування на зміни у суспільстві та технологій; ефективна підготовка працівників служб усіх рівнів.