Дисперсність

– якісна характеристика подрібненості окремих часток речовини (дисперсної фази) в дисперсних системах.

» Глосарій