Іспит

форма підсумкового контролю знань, умінь, навичок після певного курсу навчання.

» Глосарій